Vi senker prisen på snus i 2021!

Vi senker prisen på snus i 2021!

Tirsdag kom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet frem til et forlik rundt neste års statsbudsjett. En av vinnerne, er de norske snuserne. Ifølge NRK vil avgiften på snus kuttes med 25 prosent. Andre grensehandelsvarer som alkohol, sjokolade, sukkervarer og brus blir også redusert, noe de håper vil medføre redusert grensehandel og flere jobber i Norge.

Så hva vil dette bety for Snuslageret.no sine kunder?

Snuslageret.no har i media lovet at de vil gi tilbake hele avgiftsreduksjonen på snus til snusbrukerne. Det har vært ulike avgiftsreduksjoner under regjeringens forhandlinger. Først var det snakk om en reduksjon av avgiften til svensk nivå, deretter en reduksjon på 25 prosent og nå vet vi resultatet. Først så økes avgiften med 3,7 prosent som en inflasjonsjustering og først da senkes avgiften med 25 prosent.

"Vi forhandler nå med tobakksindustrien om prisene vi kan kjøpe snus for i 2021. Som alltid vil vi forhandle hardt, for alle landets snusbrukere, og vi vil at de lavere prisene skal gjelde så raskt som mulig".

Forliket er en seier for den norske helsepolitikken!

Lindblad fremhever imidlertid at reduksjonen av snusavgiften ikke bare er et grensehandelsreduserende tiltak, men at det også er helt på linje med det regjeringen selv beskrev i fjorårets folkehelsemelding.

"Dette er et tydelig riskoreduserede tiltak. Avgiftene på røyketobakk står stille, mens avgiftene på snus reduseres med 25 prosent, noe som betyr et betydelig økt skille mellom den dødelige røyken og den riskreduserende snusen. Det kommer til å vekke internasjonal oppmerksomhet".

Den øvrige verden kommer til å se mot Norge og den progressive tobakksskadepolitikken som føres her, når de selv skal vurdere ny tobakkspolitikk.

Kraftig kutt i avgifter på vin, øl og snus – NRK, 02.12.2020