Underskriftskampanje: Senk prisen på snus!

Underskriftskampanje: Senk prisen på snus!

Ved årsskiftet ble avgiften på snus i Norge redusert med 25 prosent, som resulterte i en betydelig prissenkning hos norske nett- og dagligvarebutikker – en seier for Norges snusere og den norske helsepolitikken. Nå ber vi politikerne om å ytterligere senke prisen på snus!

Hva handler det om?

Forrige uke la regjeringen fram revidert statsbudsjett for 2021, der det foreslås at avgiften for tobakksfri snus skal utgjøre halvparten av avgiften for snus når produktene blir tillatt for salg i Norge. Dette tilsier en avgift på 425 kroner per kilo, i kontrast til 850 kroner som i dag gjelder for snus. Finansdepartementet uttrykker at avgiften på tobakksfri snus bør være tilpasset helseskaden de kan utgjøre. De store forskjellene i skadevirkning ligger imidlertid ikke mellom snus og tobakksfri snus, men røyk og øvrige nikotinprodukter. Derfor ber vi nå samtlige partier i Norge om å senke avgiften på snus til samme nivå som tobakksfri snus.

Behov for ytterligere reduksjon

Norge er et av de landene i verden med lavest røykeprevalens. En av hovedforklaringene er at flere røykere har gått over på alternative og mindre helseskadelige produkter som snus. Forskningen viser nemlig at hvert annen konvertert røyker er et reddet liv.

  • Den drastiske reduksjonen i antall dagligrøykere viser at dagens politikk fungerer. Nå ber vi politikerne ta neste steg, gjennom å senke avgiften på snus slik at den samsvarer med det foreslåtte avgiftsnivået for andre nikotinprodukter. Skal vi konvertere røykere og redde liv er vi avhengig av at fordelene med å konsumere nikotin uten å dra inn røyk i lungene gjenspeiles i avgiftsnivåene, sier Snuslagerets kommunikasjonssjef Markus Lindblad til Snus News.

Saken har også en prinsipiell side. Corona-stengte grenser og avgiftsreduksjonen ved årsskiftet har synliggjort omfanget og konsekvensene av grensehandelen på en helt ny måte. Utover minsket klimaavtrykk har den norske stat fått inn 7 milliarder mer i form av avgifter.

  • De økte statsinntektene og den beregnede klimaeffekten er nok et argument for å senke avgiften på snus til nivået for tobakksfri snus. På den måten harmoniseres det norske avgiftsnivået for snus med det svenske. Det vil gagne den norske folkehelsen så vel som klimaet, sier Lindblad.

Underskriftskampanje

Snus News og Snuslageret.no ønsker å stå opp for å ivareta de norske snusernes interesser. Hjelp oss å bli hørt av politikerne, og bli med i vår underskriftskampanje.

Klikk her for å delta!

Hvorfor delta i underskriftskampanjen?

I Snuslageret jobber vi ut ifra prinsippet om at vi er sterkere sammen. Når vi organiserer oss og står sammen, kan vi rope høyere og lettere skape endring. Vi vet at det fungerer. Et eksempel er underskriftskampanjen vi arrangerte i 2019, da 7.000 av Snuslageret.no sine kunder skrev under for å beholde smaksatt snus i Norge. Sammen vant vi fram.