Underskriftskampanje: Ja til forsøplingsavgift på porsjonssnus!

Underskriftskampanje: Ja til forsøplingsavgift på porsjonssnus!

Den 5. juni 2019 vedtok EU et direktiv om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter. Miljødirektoratet har allerede påbegynt arbeidet med å utforme forslag til forskrifter for å implementere direktivet i norsk lov. Nå kan du være med på å påvirke hvordan det gjennomføres i Norge!

Hva handler det om?

Mange er ikke klar over at sneiper og porsjonssnus inneholder plast. Sigarettfilter består nesten utelukkende av plast. Utover selve snusboksen inneholder og snusposen en liten mengde plast som gjør at porsjonssnus ikke er helt biologisk nedbrytbart. Nordmenn konsumerer over 100 millioner bokser snus årlig, som tilsvarer grovt 2 milliarder porsjonsposer – og langt i fra alle havner i søpla.

EUs direktiv om plastprodukter innebærer blant annet at det skal innføres et økt produsentansvar for tobakksprodukter med filter og filter for tobakksprodukter. Det betyr at produsentene for denne produktgruppen må bære kostnadene for avfallshåndtering. Hvordan produsentansvaret gjennomføres er opp til hvert enkelt land å bestemme. Data fra Hold Norge Rent viser imidlertid at porsjonssnus er blant de produkter som utgjør et stort forsøplingsproblem i Norge. Derfor ber vi nå Miljødirektoratet om å innføre en forsøplingsavgift og inkludere porsjonssnus i produktgruppen.

Forsøplingsavgift på porsjonssnus og sigarettfilter

Kommunikasjonssjef i Snuslageret, Markus Lindblad, er positivt innstilt til EUs direktiv og tror det kan øke bevisstheten knyttet til engangsplast og bidra til å bekjempe forsøpling av sigarettfilter. Han er derimot overbevist om at en forsøplingsavgift er veien å gå, og at også porsjonssnus bør omfattes:

  • I Norge er vi nå vitne til en utvikling fra røyk til mindre skadelige tobakksprodukter som snus og «Hvit Snus» produkter. Ettersom selve snusposene inneholder plast er det vel så viktig å unngå at de ikke havner i naturen. En forsøplingsavgift vil skape incentiver for produsenter og leverandører til å fremskaffe og tilby mer miljøvennlige produkter, sier Lindblad.

Skulle det bli aktuelt med en forsøplingsavgift anser Lindblad imidlertid at det er det er essensielt at midlene spesifikt går til avfallshåndtering og informasjonskampanjer til forbrukerne om at produktet inneholder plast, de negative miljøeffektene ved forsøpling og annen uønsket avfallshåndtering. Dette ettersom avgiften som produsenter og importører vil måtte betale til allmenheten ytterst, helt eller delvis, trolig vil overføres til konsumentene.

  • Ved innføring av en eventuell forsøplingsavgift for tobakksprodukter eller mer spesifikt porsjonssnus, må det treffes tiltak som kommer forbrukerne av disse produktene til gode. Det er viktig at forbrukerne kan forsikres om at midlene vil benyttes til kostnadseffektive og målrettede tiltak, sier Lindblad.

Underskriftskampanje

Snus News og Snuslageret.no ønsker selvfølgelig å bidra til at miljøet skånes samtidig som konsumentens interesser ivaretas. Hjelp oss å bli hørt av myndighetene, og bli med i vår underskriftskampanje

Klikk her for å delta!

Hvorfor delta i underskriftskampanjen? 

I Snuslageret jobber vi ut ifra prinsippet om at vi er sterkere sammen. Når vi organiserer oss og står sammen, kan vi rope høyere og lettere skape endring. Vi vet at det fungerer. Et eksempel er underskriftskampanjen vi arrangerte i 2019, da 7.000 av Snuslageret.no sine kunder skrev under for å beholde smaksatt snus i Norge. Sammen vant vi fram.

Hvordan kan vi snusere bidra til å minske forsøplingen?

Har du en idé om hvordan snusere kan bidra til å minske forsøplingen? Send inn forslaget ditt her! Forslagene vi mottar vil sammenstilles og sendes videre til Miljødirektoratet.