Tusenvis i nettprotest mot norsk snusforbud

Vi i Snuslageret har nå i en lengre tid hatt en pågående underskriftskampanje. Vårt formål med denne underskriftkampanjen har vært å synliggjøre det paradokset at Helsedirektoratet slo i sommer fast at tobakksfri snus var ulovlig. Dette tiltros for at deres politikk er å redusere tobakksbruken i Norge.

Brev til Eldre- og folkehelseministeren
Over 8.000 Nordmenn har nå deltatt i underskriftskampanjen hvor formålet var å gjøre tobakksfri snus lovlig i Norge. Vår kommunikasjonssjef, Markus Lindblad, har nå sendt et brev til Eldre- og folkehelseministeren, Åse Michaelsen. Vi ber her om at statsråden avsetter noe tid til oss slik at vi kan overrekke navnene på alle de 8.000 personene til helsemyndighetene. 

Les hele brevet her!

Tobakksfri snus
Det er vitenskapelig bevis at tobakksfri snus, med nikotin, inneholder langt færre giftige stoffer en for eksempel røyketobakk. Vi stiller oss derfor svært undrene til denne politikken. Dersom bedre alternative produkter finnes på markedet, mener vi at disse absolutt burde være tilgjengelige på det norske markedet.

Karl Erik Lund, seniorforsker på tobakk ved Folkehelseinstituttet sier dette om snus uten tobakk, men med nikotin. - "Den har en skadegrad som kan sammenliknes med nikotintyggegummi"

Se vårt opprop HER (https://www.snuslageret.no/opprop)