Tsjekkia åpner opp for skadereduksjon

Tsjekkia åpner opp for skadereduksjon

Tobakksfrie nikotinprodukter har lenge befunnet seg i en regulatorisk gråsone i Europa, og diskusjonene om hvordan disse produktene bør reguleres har vært mange. Nå baner Tsjekkia vei for skadereduksjon på tobakksområdet, ved å tilpasse reglene etter hvor skadelig et produkt er.

Den tsjekkiske regjeringen var tidlige ute med å formidle at folkehelse ville bli gitt høy politisk prioritet under mandatperioden. Dette har utvilsomt vært forårsaket av pandemien, men også et økt helsepolitisk fokus på EU-nivå.

Nylig vedtok det tsjekkiske underhuset en endring i loven som regulerer skadevirkningene av vanedannende stoffer, som nikotin. Dette for å kunne regulere tobakksfri snus og forby salg av slike produkter til mindreårige. I slutten av fjoråret presenterte også landets helsedepartement et utkast til forskrift som regulerer sammensetning, merking og andre krav for tobakksfri snus.

Begge deler forventes å tre i kraft under juli 2023.

Den evige debatten: redusere bruk eller skadevirkning?

Tanken om å erstatte helseskadelige tobakksprodukter som tradisjonelle sigaretter, med mindre skadelige produkter som snus, har lenge vært diskutert i flere land. Det råder bred enighet om at det å bytte fra sigaretter til alternative produkter vil medføre en betydelig risikoreduksjon. Likevel er mange fortsatt skeptiske til en såkalt skadereduksjonsstrategi, ettersom det ofte blir satt i motsetning til nullvisjonen.

I bunn og grunn handler debatten om hva som er viktigst; å insistere på en nullvisjon eller tilby røykere, som ellers ikke klarer å slutte, bedre tilgang på mindre skadelige alternativer? Tsjekkia er et land som i løpet av kort tid har blitt en av de fremste forkjemperne for en rasjonell skadereduksjonspolitikk basert på vitenskapelige råd, snarere enn klassisk avholdstilnærming.

Snuslagerets kommunikasjonssjef, Markus Lindblad, fremhever at landets veivalg vil ha en avgjørende betydning for mange tusen menneskers mulighet til å leve bedre, friskere og lengre liv.

  • Tsjekkia har innsett at det er mulig å redusere skadevirkningene av røyking samtidig som man unngår nyrekruttering. Vi oppfordrer andre regjeringer til å følge landets eksempel og la vitenskapsbasert helsepolitikk bli normen.

Produktene må gis rett forutsetninger

Tobakksfri snus har utviklet seg til å bli et attraktivt alternativ til langt mer skadelige tobakksprodukter. Men samtidig som Tsjekkia åpner opp for skadereduksjon, risikerer den planlagte lovendringen å svekke attraktiviteten til produktene. Dette ettersom det foreslås at nikotininnholdet i tobakksfri snus bør begrenses til 12 mg per porsjon.

Lindblad fremhever at helsegevinsten av en skadereduseringsstrategi risikerer å forsvinne dersom regelverket utformes slik at røykfrie tobakk- og nikotinprodukter blir mindre attraktive for røykere som søker andre alternativer. Det tyske føderale instituttet for risikovurdering (BfR) har tidligere gjennomført flere studier av tobakksfri snus og anbefalt et betydelig høyere nikotintak, på 16,6 mg per porsjon.

  • Nikotinlegemidler er ikke særlige populære blant røykere til tross for anbefaling fra myndighetene, høy tilgjengelighet og lang etableringstid på markedet. Det har sammenheng med at de er laget for å være mindre attraktive for å unngå misbruk. Begrenses nikotininnholdet i tobakksfri snus mer enn nødvendig forsvinner insentivet til å velge slike produkter over sigaretter, sier Lindblad.