Truet levering av snus til postkasser førte til sterke reaksjoner fra snusere

Truet levering av snus til postkasser førte til sterke reaksjoner fra snusere

I begynnelsen av september påpekte Snus News at en forventet lovendring kan bety at levering til postkasser står i fare, da endringen vil innebære at kundens identitet må bekreftes ved levering selv om alder allerede er kontrollert ved kjøp. Lovendringen forventes å tre i kraft i 2023.

Snuslageret står alltid opp for snusernes interesser. Den nye lovendringen innebærer at fleksibiliteten når det gjelder leveringsmåter for snus blir drastisk redusert, noe som til syvende og sist rammer snuserne. Nesten hele veksten i salget av snus og nikotinporsjoner foregår på nett.

At det settes pris på å kunne få levert snusen i postkassen ble ikke minst lagt merke til da Snus News etterspurte e-postene sendt til Helse- og omsorgsdepartementet, etter at Snus News inviterte leserne til å sende inn sine synspunkter. På Snuslageret jobber vi alltid ut fra prinsippet om at vi står sterkere sammen, og mange har gjort sin stemme hørt.

Et upopulært forslag – mange har sendt mail til Helse- og omsorgsdepartementet 

Snus News har spurt noen av de som har sendt e-post til Helse- og omsorgsdepartementet om vi kan publisere deler av e-postene deres. Totalt er det mottatt 25 e-poster til avdelingen. Alle er kritiske til endringene.

Flere har fremhevet at det allerede er strenge regler for nettkjøp, og at det ikke nødvendigvis er bedre i fysiske butikker.

«Synes det er unødvendig å fjerne levering i postkasse. Det er mye lettere og noen har faktisk stort behov for det. Det er strenge aldersregler og kontroller før kjøp og sending. Skal det sammenlignes med en butikk er det ikke nødvendigvis like strengt der, så kjøp på nett og levering i postkasse synes jeg ikke skal frarøves oss som benytter seg av det.»

En annen leser mener til og med at det er lettere for personer under aldersgrensen å kjøpe produktene i vanlige butikker.

«Jeg er en person som snuser og velger å kjøpe snusen min via nettbutikk. Der blir aldersgrensene nøye fulgt opp på hvert kjøp. Nå mener dere at det ikke skal være lov lenger. Jeg ber dere om å la ordningen som i dag fungerer fint om å få bli. Det er enda lettere for personer under den gitte aldersgrense å kjøpe produkter i vanlige butikker og salgssteder enn det er å få kjøpt via netthandel.»

Andre meninger som trekkes frem er at BankID er sikkert, at systemet er effektivt og at det er få tyverier fra postkasser.