Tobakksavgiften øker - hva vil skje med snusprisen?

Tobakksavgiften øker - hva vil skje med snusprisen i 2020?

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å øke avgiften. Forslaget er på 1,09kr pr gram tobakk, noe som gir en prosentvis økning på 1,9%. 

Du kan lese mer om det foreslåtte statsbudsjettet for 2020 her.

Tobakksavgiften øker igjen

Tobakksavgiften i 2019 var på 1,07kr pr gram tobakk, men nå har regjeringen foreslått å øke avgiften til 1,09kr pr gram tobakk i sitt statsbudsjett for 2020. Hva den totale avgiften pr boks vil bli avhenger av hvor mange gram tobakk det er i en boks. Løssnus inneholder som kjent mer tobakk enn en vanlig porsjonsboks, og vil derfor gi et større utslag i kroner og øre, men det vil være samme avgiftsøkning(1,9%) uansett hvilken snus du skulle velge. Du kan lese mer om hvordan det faktisk blir i kroner og øre her.

Hva vil skje med prisen i 2020?

Hva den nøyaktige prisøkningen vil bli er det vanskelig å si noe om nå. Det er en rekke faktorer som har innvirkning på dagens snuspris. Økte kostnader for fabrikker og produsenter, samt en høyere tobakksavgift vil påvirke snusprisen i 2020. Det eneste som er helt sikkert er at vi skal gjøre vårt for å opprettholde en sunn og fornuftig konkurranse i den norske dagligvarehandelen.