Stortingsrepresentant om snusprisene: provoserende

Stortingsrepresentant om snusprisene: provoserende

Stortingsrepresentant og nestleder i helsekomiteen, Bård Hoksrud, mener prisene på mindre skadelige tobakksvarer bør senkes.

Tidligere i høst ble det kjent at regjeringen forslår å justere sentrale avgifter, deriblant avgiften på tobakk. For sigarer og sigaretter innebærer det en økning på 6,5 prosent mens avgiften på snus vil øke fra 85 kr til 90 kr per 100 gram.

En grensehandellekkasje som må begrenses

I et intervju med Dagbladets finansavis, Børsen, går Hoksrud ut mot snusprisene. Han mener de er en stor bidragsyter til handelslekkasjen mot Sverige:

  • Det er et stort grensehandelproblem på denne typen produkter. Jeg kan ikke skjønne hvorfor ingen andre partier ser dette, sier Hoksrud til Børsen.

Hoksrud viser til Sverige, som årlig omsetter én milliard kroner på nordmenn som grensehandler. Dette tilsvarer 7-8000 arbeidsplasser.

Stortingsrepresentanten forteller videre at han ønsker å senke prisene på tobakk generelt, men fremst de mindre skadelige tobakksvarene. Statssekretær Lars Vangen i Finansdepartementet er overens med Hoksrud om at avgiftsnivået på tobakks- og nikotinprodukter bør være tilpasset helseskaden de kan utgjøre, men varsler imidlertid ingen endring av avgiftsnivåene i kommende tid. 


«Billigere snus vil ikke redde norske butikker»

I ett debattinnlegg i Nettavisen, argumenterer generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, for at kvoten for utenlandsturer snarere bør minskes. Hun mener løsningen for handelslekkasjen ligger i mindre svensk tobakk, og foreslår derfor maks én snusboks og én sigarettpakke per Sverigetur.

Snuslagerets kommunikasjonssjef, Markus Lindblad, anser at Stenstadvold Ross forslag er ideelt for å beskytte den norske stats inntekter. Skal man stå på snuserens side i kampen for å minske røyking, må imidlertid en mer pragmatisk innfallsvinkel til:

  • Gjennom å presse prisene på snus i dialog med leverandører, etter å ha presset handelsmarginene i begynnelsen av året bidrar vi til å øke innenlands kjøp og redusere grensehandel. Vi håper at Kreftforeningen velkomner vårt bidrag uten å innføre ytterligere forbud. Dialog, forbrukermakt og sunn konkurranse løser de fleste av samfunnets problemer, sier Lindblad.

Provoserende tilnærming 

Hoksrud etterspør og en politikk som gjør at befolkningen velger mindre skadelige produkter framfor sigaretten. Han poengterer at det ideelle er at ingen bruker skadelige produkter, men at verden ikke fungerer slik og framholder derfor at staten heller bør kunne tilby befolkningen de minst skadelige produktene til en rimeligere pris:

  • Det er ganske provoserende å se hvordan helsemyndigheter jobber sakte på dette området. På andre områder er de flinke til å implementere direktiver, men i tobakksdirektivet går det trått, sier han til Børsen.

Stortingsrepresentanten ønsker å utfordre regjeringen på området, med håp om støtte fra helse- og omsorgsministeren:

  • Hovedmålet er å jobbe aktivt for å få folk til å ikke begynne med tobakksprodukter, men tobakken blir ikke mindre skadelig om den kjøpes i Sverige.

Les hele saken her.