Snuspolitikk i Arendalsuka

Snuspolitikk i Arendalsuka

Snuslageret var på plass under Arendalsuka 2021 og arrangerte en ungdomsdebatt om norsk snuspolitikk. Ungdomspolitikerne diskuterte skadereduksjon og hva framtiden for mindre skadelige nikotinprodukter er i Norge.

Snus i Norge

Den norske snusdebatten har lenge vært dominert av visjonen om et tobakksfritt samfunn. Etter fremveksten av nye nikotinprodukter antyder den imidlertid en åpning for skadereduksjonstanken, som innebærer å bytte ut røyk med andre nikotinprodukter. Det er konsensus om at en overgang fra sigaretter til andre nikotinprodukter som snus vil være en helsegevinst for den enkelte røyker. Hva slags konsekvenser en skadereduksjonsstrategi vil ha for samfunnet hersker det imidlertid delte meninger om.  


Skadereduksjon: veien å gå? 

I forbindelse med budsjettforliket ved årsskiftet så man for første gang en differensiering av avgiftene på snus og røyk, da snusavgiften ble redusert, men ikke avgiften på røyk. Debatten er spesielt aktuell i Norge i dag, da implementering av EUs nye tobakksdirektiv står for tur, som blant annet vil kreve at norske myndigheter tar stilling til e-sigaretter og tobakksfri snus.

Den svenske forskeren David Sundén innledet debatten i Arendal med et foredrag om hvordan snus og tobakksfri snus har påvirket tobakksrelatert dødelighet i Sverige og hvordan den samme strategien ville påvirket EU.


Snusrapporten 2020/2021

Under arrangementet i Arendal offentligjorde Snuslageret den kommende lanseringen av Snusrapporten 2020/2021 – en helt unik studie på holdninger til og trender innen snus i Norge. Sjefsredaktør Tale Thune-Haugerud trakk fram noen av rapportens mest interessante funn, blant annet at:   

  • Mer enn hver annen snuser er en tidligere røyker
  • Mer enn en tredjedel av snuserne mener at tobakk som ingrediens ikke er viktig i snus
  • Yngre snusbrukere kjøper ikke snus med smak i større utrekning enn eldre
  • 9 av 10 tidligere røykere føler seg bedre etter å ha byttet fra røyk til snus
  • 4 av 5 mener at snus er sosialt akseptert, kun 14 prosent sier det samme om sigaretter.

Ledende ungdomspolitikere fra Unge Høyre, FpU, KrFU og Unge Venstre diskuterte deretter hvordan man skal kunne hjelpe røykere som ikke kan eller vil slutte med nikotin, og fikk svare på spørsmål som: Er det fornuftig å ha et forbud mot tobakksfri snus i Norge? Og et tema som engasjerer, det er nettopp Norges forbud mot tobakksfri snus. Snusrapporten finner du her

Se hele debatten under.