Snuslageret inviterer til paneldebatt med ungdomspartiene i Arendal

Snuslageret inviterer til paneldebatt med ungdomspartiene i Arendal

Torsdag den 18 august samlet Snuslageret lederne for de norske ungdomspartiene for å diskutere hvordan Norsk tobakkspolitikk og utfordringer knyttet til nye nikotinprodukter.

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre for samtale og debatt. I år inviterer Snuslageret til paneldebatt med ungdomspolitikerne for å diskutere Norges tobakkspolitikk.  

Debatten er nå gjennomført - Se den her


Et tobakksfritt samfunn og/eller reduksjon i tobakksrelaterte sykdommer? 

Tobakk har i alle år vært, og er fortsatt, årsaken til noen av de største helseproblemene vi har i verden. Heldigvis så er røyking på vikende front, i hvert fall i den vestlige delen av verden. De seneste årene har Norge vært vitne til en kraftig minskning i andel røykere, mens snusbruk øker. Det samme ser man i nabolandet Sverige - det lave antallet røykere i korrelerer med økt snusbruk. 

Det er konsensus om at en overgang fra sigaretter til risikoreduserende produkter, som snus, vil medføre en betydelig helsefordel for den enkelte røyker. I Norge råder det imidlertid skepsis til å adoptere en såkalt skadereduksjonsstrategi. Det vil si, å redusere tobakkskader ved å fremme mindre skadelige produkter som snus. Årsaken til dagens skepsis skyldes kanskje fremst uvissheten om hvordan en slik strategi går overens med visjonen om et tobakksfritt samfunn.  

I Sverige har man stor suksess med tobakksfri snus, mens man i Norge ikke har lov til å selge den tobakksfrie snusen da det anses som et nytt tobakksprodukt. I 2018 ble de hvite tobakksfrie snusposene fjernet fra butikkhyllene og erstattet av nye hvite snusposer, men denne gangen med tobakk. 


Norge sier nei til tobakksfri snus. Riktig eller galt?

Ønsker et fortsatt forbud mot tobakksfri snus.
Ønsker at tobakksfri snus skal bli lovlig i Norge som resten av EU.

Det finnes flere veier til Rom, men finnes det flere veier til et tobakksfritt samfunn? Hindrer en streben etter et tobakksfritt samfunn for skadereduserende tiltak som kan redde liv? Disse og flere problemstillinger vil diskuteres av ungdomspolitikere i Arendal den 18. august.  

Arrangementet vil bestå av innledning og paneldiskusjon, og er åpent for alle interesserte. 

Paneldeltagere:  

  • Ane Breivik, leder i Unge Venstre 

  • Hadle Bjuland, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFu) 

  • Annette Arneberg, nestleder i Sosialistisk Ungdom (SU) 

  • Ola Svenneby, leder i Unge Høyre 

  • Simen Velle, leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) 

  • Talsperson fra Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) 

Debattleder: Ole Eikeland  

Tid: 18. august kl. 15:30 

Sted: Thon Hotel Arendal (Friergangen 1, 4836 Arendal).  

Dersom du ikke har mulighet til å være til stede under debatten i Arendal, kan du følge den live her på Snuslagerets Facebook-konto. Debatten vil også publiseres som video i etterkant.