Snusforskningen villeder om helseskadene

Snusforskningen villeder om helseskadene

Forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) Karl Erik Lund mener snusforskningen villeder om helseskadene. Han oppfordrer helsemyndighetene til å kommunisere korrekt informasjon, for å motivere røykere til å gå over til snus.

I dag er det rapporten Helserisiko ved snusbruk fra 2019 som danner grunnlaget for hvordan man ser på helseskader ved bruk av snus i Norge. Denne mener Lund etterlat seg et stort kunnskapshull, ettersom den ikke tar for seg forskjellen i helseskader ved bruk av snus og røyk. I ett intervju med Nettavisen går Lund til angrep på forskere og politikere, som han mener bør forholde seg mer nøktern til forskningen.

Snusforskningen villeder om helseskadene


At helsemyndighetene unnlater å informere om den store skadeforskjellen ved ulike nikotinprodukter, og heller ikke forsøker å korrigere røykeres feiloppfatninger, er etter mitt skjønn – en svakhet i helsekommunikasjonen mot befolkningen, sier Lund til Nettavisen.

Bakgrunnen er at rapporten, som Helse- og omsorgsdepartementet bestilte av FHI, ekskluderte studier utført av forskere med tilknytning til tobakksindustrien. Rapporten ble sterkt kritisert for å overdrive helseskadene ved snus da den ble publisert i 2019. Lund har selv forsket på snus i mange år og mener det er prinsipielt feil å vurdere forskning etter avsender. At forskning om skadeforskjellen mellom røyk og snus ikke inkluderes mener Lund kan bidra til at røykere ikke motiveres til å bytte til snus, som er et mindre farlig produkt.

Ved spørsmål om snus er risikofritt svarer Lund kontant nei, men poengterer at det er en stor forskjell i skadevirkning mellom røyk og snus.

Forskningen viser at snusbruk fører til vesentlig, færre og mindre alvorlige følgeskader enn røyking. Det ser ut til at en vesentlig andel av snusbrukere har vært rekruttert fra den røykende del av befolkningen, og personer som bytter ut sigarettene med snus vil ventelig redusere risiko for sykdom, fortsetter Lund.

Les hele saken på Nettavisen (https://www.nettavisen.no/okonomi/har-denne-snusforskeren-rett-endrer-det-alt-vi-vet-om-farene-ved-snus/s/12-95-3424087826)