Snusbrukere raser mot forslag om forbud

Snusbrukere raser mot forslag om forbud

Torsdag kveld ble det kjent at regjeringen diskuterer svært inngripende forbud mot snus og tobakk. Det gikk ikke mange timene før kritikken begynte å hagle.

I mars skal helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol legge fram folkehelsemeldingen. Torsdag ettermiddag skrev VG at regjeringen i den forbindelse har diskutert et livsvarig tobakksforbud for fremtidige generasjoner. Det betyr i praksis at personer født etter et bestemt år, aldri vil kunne kjøpe tobakk i Norge. Regjeringen skal dessuten ha diskutert å forby smaktilsatt snus, ifølge avisen.

Redd snusen – skriv under!

Kort tid etter nyheten kom startet Snuslageret en underskriftskampanje, som allerede har mottatt over 1.500 underskrifter. Hjelp oss å spre budskapet. Skriv under i dag!

Skapt oppstandelse

Forslaget har vakt stor diskusjon og internasjonal oppmerksomhet. I timene etter at nyheten ble kjent fikk regjeringen kritikk fra flere hold.   

Erlend Svartdal Bøe fra Høyre kaller tiltaket «litt voldsomt» i et intervju med Aftenposten:

  • Det er mye vi ikke vil at folk skal gjøre, men vi kan ikke forby alt vi ikke liker av den grunn. Hverken røyk eller snus er sunt og vi må ha tiltak som bidrar til at unge folk ikke blir avhengig av det, sier Bøe.

I en lederartikkel i Trønder-Avisa stilles spørsmål ved hva man oppnår med et forbud:

«Før røykeloven kom, var såkalt passiv røyking et stort samfunnsproblem. Nå er fenomenet helt borte – og røyk er i praksis ikke lenger skadelig for andre enn den som røyker. Slik er det også med snus. Dessuten er helsegevinsten ved å forby snus i en helt annen skala enn det man oppnådde ved å innføre røykeloven. Det betyr at et forbud ikke har nok effekt til å rettferdiggjøre seg selv.»

En VG-kronikk går så langt som å kalle regjeringsdiskusjonen «Kaklende galskap fra sunnhetstyranniet»:

«Røykeloven var en suksess, og den ble en suksess fordi debatten rundt den til slutt handlet om å skjerme dem som ikke røyker selv. Det var fornuftig da. Det er fornuftig nå, akkurat som at det er forbudt å kjøre i fylla. Fordi du risikerer å skade andre. Den fundamentalistiske forbudslinja mot tobakk er noe ganske annet. Man kan heller ikke skyve røykeloven foran seg for absolutt alt som virker fjernt, bare for at «sånn var det også da vi innførte røykeloven». Da er vi helt på ville veier.”

Snusbrukere er rasende

Det er ikke bare media som har rettet kritikk mot regjeringens diskusjoner. Snuslagerets underskriftskampanje viser også at det koker blant landets snusere.

Mange frykter at de foreslåtte tiltakene blir kroken på døren for landets nåværende og tidligere røykere.  «Jeg er 24 år og snuser. Forsvinner smaken er det en stor mulighet for at jeg hopper tilbake til sigaretter», skriver en.

«Ikke la snus bli en illegal vare. Jeg slutta å røyke takket være snus», skriver en annen.

I tillegg til konsekvenser for folkehelsen, er det også et spørsmål om valgfrihet på et allerede sterkt regulert marked. Kommentarer som «Overformynderi hører ikke hjemme i et demokrati» er gjennomgående. I stedet etterspør landets snusere informasjon om skadevirkninger og holdningsskapende tiltak.