Snus og korona – ny studie undersøker sammenhengen

Snus og korona – ny studie undersøker sammenhengen

Svenske forskere har blitt bedt om å undersøke sammenhengen om hvorvidt nikotin kan beskytte mot Covid-19 etter at en fransk studie har vist en sammenheng. Studien er dog meget kontroversiell, og mange går imot verdien av den.

Dagbladet i tillegg til flere internasjonale medier skriver nå om den franske forskningsrapporten. I den konstateres det at bare et fåtall av alle koronapasienter som ble innlagt på Pitié-Salpêtriére sykehuset i Paris var røykere. Rundt 25% av den franske befolkningen røyker, men av de 482 pasientene som lå inne for alvorlig covid-19 sykdom oppgav kun 5 prosent at de røkte daglig. I henhold til den franske forskningsrapporten viser da resultatene at røykere har mindre risiko for alvorlige komplikasjoner ved korona-sykdom.

Det finnes også en såkalt reprintstudie fra England der man fant at røykere er underrepresentert blant de avdøde av sykdommen.  Forfatterne av denne undersøkelsen anser nok at den eventuelle beskyttende effekten av røkingen «vil bli massivt overskygget av de veldokumenterte helserisikoene som omfattes av røyking». Funnene er i tillegg meget omdiskuterte i forskningsverdenen. Det er mange delte meninger i tillegg til sterke økonomiske- og politiske insentiver som styrer debatten.

Svenske forskere har nå blitt bedt om å undersøke om det er en sammenheng mellom nikotin og beskyttelse mot Covid-19. Anledningen er at Sverige har en bra befolkningsdata og en stor andel som bruker røykfritt nikotin som hvit snus. De håper med dette å kunne skille mellom de negative effektene av å røyke med de eventuelle positive effektene av nikotin.

Ja vi har blitt kontaktet av franske kollegaer som har spurt om vi skal gjøre noe», sier Cecilia Magnusson, professor og virksomhetssjef ved Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) til Dagens Nyheter. Cecilia Magnusson har lenge forsket på effektene av snus. Om det skulle vise seg at snus skulle kunne beskytte mot alvorlig Covid-19, så kan man konkludere med at det har noe med nikotin å gjøre.

Snus News tok kontakt med Snuslagerets kommunikasjonssjef Markus Lindblad for en kommentar: Effektene av nikotin mot Covid-19 støttes ikke enda med nok tilgjengelig forskning, sier Lindblad. Den franske studien tar for eksempel ikke hensyn til de skadelige effektene av tobakksrøyk i lungene. Derfor ønske vi nå velkommen at svenske forskere bidrar med et bedre underlag, der en stor del av befolkningen har en lang historie med å konsumere nikotin uten å inhalere forbrenningsgasser i lungene.