Seier for de norske snuserne: dropper snusforbud

Seier for de norske snuserne: dropper snusforbud

Ifølge Dagbladets kilder kan norske snusere puste lettet ut. Fornuften ser nemlig ut til å ha seiret etter at blant annet 5.000 av Snuslagerets kunder skrev under et opprop mot regjeringens mye omdiskuterte snusforbud.

Neste uke legger regjeringen fram Folkehelsemeldingen. Denne vil blant annet inneholde en ny tobakksstrategi. Blant forslagene som har vært på bordet, er et livsvarig tobakksforbud for kommende generasjoner samt et forbud mot smakstilsetninger i snus.

I praksis betyr dette et forbud mot majoriteten av den snus som i dag selges på det norske markedet, ettersom mange av de originale smakene inneholder smakstilsetninger, som bergamott. Men slik ser det ikke ut til å bli.

Ser ut til at norske snusere vant frem

De eneste partiene som har valgt å kommentere regjeringsdiskusjonene er to partier som vanligvis befinner seg på ulike politiske sider i de fleste saker: Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Begge har uttrykt at de er sterkt imot forslagene. 

Nå ser det ut som at regjeringen retter seg etter denne linjen. Skal vi tro Dagbladets kilder, ser regjeringen ut til å droppe det omtalte livsvarige tobakksforbudet og forbudet mot smakstilsetninger. Dette bekreftes av «flere uavhengige kilder med nær kjennskap til regjeringens arbeid med Folkehelsemeldinga».

Vil takke Norges snusere

Tidligere i mars deltok Snuslagerets kommunikasjonssjef, Markus Lindblad, i NRKs Debatten for å diskutere de kontroversielle forslagene. På samme tema arrangerte Snuslageret.no en underskriftskampanje, som fikk nærmere 5.000 signaturer. Underskriftene ble overrakt på Stortinget tidligere denne måneden.

Og alt tyder på at de norske snuserne vant frem. Nå ønsker Lindblad å takke Snuslagerets kunder for all støtte og engasjement.

  • Dette er en stor seier av og for norske snusere. Det overveldende folkelige engasjementet har vist at vi er sterkere sammen. Snuslageret.no kommer til å jobbe videre for å fremme snuserens sak, sier Lindblad.

Les Dagbladets sak her.