Rapporten handler ikke om folkehelse

FHI har laget en rapport som ikke sier noe som helst om hva snus betyr for folkehelsen eller befolkningen som helhet. De er helt tydelig på at det er noe de ikke ønsker å se på. Det gjør at rapporten hopper over det som er det viktigste bidraget snusen har til folkehelse, nemlig at snus utkonkurrerer røyk.
Det er bred faglig enighet om at snus er mellom 90 og 99 prosent mindre skadelig enn sigaretter. Derfor er det også en netto folkehelsegevinst dersom røykere går over til snus eller at de som kunne begynt å røyke, heller velger snus.


Rapporten tar ikke hensyn til forskning som avkrefter risiko ved snusbruk

Flere forskningsrapporter har studert snus siden 2014, som FHI ikke tar hensyn til. Blant annet fra Karolinska Instituttet i Stockholm, som i 2017 konkluderte med at det ikke er noen sammenheng mellom snus og kreft i bukspyttkjertelen[1]. Studien baserte seg på observasjon av over 420.000 svenske menn i flere tiår. Også den globale analysen av sykdomsbyrder, som utgis i det medisinske tidsskriftet The Lancet, er utelatt fra rapporten[2]. Den konkluderte i 2017 med at ingen dødsfall på verdensbasis kunne knyttes til snus, mot de 6,3 millioner dødsfallene som kunne knyttes til røyking.

Både den globale analysen av sykdomsbyrder, og forskning fra Karolinska, brukes av helsemyndighetene i andre sammenhenger.


Rapporten ser ikke på hvordan snusbruk slår ut i virkeligheten

Svenske menn er den gruppen i verden som snuser mest. De bruker like mye tobakk som alle andre europeiske menn, men de snuser tobakken fremfor å røyke den. FHI konkluderer i sin rapport med at snus kan føre til en rekke krefttyper, samtidig som svenske menn har en av de laveste forekomstene av tobakksrelaterte kreftformer i Europa. Blant annet konkluderer FHI med at snus kan gi kreft i bukspyttkjertelen, noe som strider mot forskningen, men som også strider mot erfaringene. Hadde det vært tilfelle at snusing førte til bukspyttkjertelkreft, ville man tro at den gruppen i verden som snuser mest, også ville ha høy forekomst av det. Det er ikke tilfellet. Svenske menn er blant de i Europa som har lavest forekomst av bukspyttkjertelkreft.

Snuslageret.no – alltid på snusernes side!