Regjeringen vurderer forbud: hjelp oss å redde snusen!

Regjeringen vurderer forbud: hjelp oss å redde snusen!

VG melder at regjeringen ønsker å stramme inn tobakkspolitikken i Norge og at de ser på forskjellige tiltak som visse forbud mot tobakk og snus. Nå trenger vi din hjelp – redd snusen!

Underskriftskampanje

Snus News og Snuslageret.no ønsker å stå opp for å ivareta de norske snusernes interesser. Hjelp oss å bli hørt av politikerne, og bli med i vår underskriftskampanje.

Si ifra - klikk her for å delta!

Hva handler det om?

Ifølge kilder VG har snakket med, diskuterer regjeringspartiene en reell oppstramming av den norske tobakkspolitikken. Regjeringen vurderer visstnok å forby smakstilsatt snus som lakris og mint, som er veldig populære i Norge.

Hans Inge Myrvold, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, sier at et mulig smaksforbud ikke har vært hovedfokuset:

«Men ja, det har vært på bordet. Særlig har vi sett på hvordan andre land har håndtert dette.»

Det vurderes også livstidsforbud for unge født etter et visst årstall mot å kjøpe tobakk eller andre nikotinprodukter. Kreftforeningen har i deres innspill lagt in et forslag på forbud for alle som er født etter 2010. Dette med inspirasjon fra New Zealand, som i fjor vedtok en lov som forbyr alle født etter 2008 å kjøpe røyk eller andre tobakksprodukter. 

Helseminister Ingvild Kjerkol vil i mars legge frem den nye Folkehelsemeldingen hvor de legger opp til en oppstramming og ny strategi for tobakk og nikotinprodukter.

Even A. Røed, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sier følgende til VG:

«Vi jobber med en tobakksstrategi som har som mål å redusere tobakksskader i samfunnet. Det viktigste den kan gjøre er hindre at flere begynner å bruke tobakk.»

Forbudslinje er ikke løsningen

Norge er et av de landene i verden med lavest røykeprevalens. En av hovedforklaringene er at flere røykere har gått over på alternative og mindre helseskadelige produkter som snus.

Den drastiske reduksjonen i antall røykere er en god indikator på at dagens politikk funger. Norge har lykkes med noe få andre land har. Dessverre ser det ut som vår vellykkede folkehelsepolitikk henger i en tynn tråd, dersom regjeringen velger å nekte nordmenn tilgang til mindre skadelige alternativer.

Hvorfor delta i underskriftskampanjen?

I Snuslageret jobber vi ut ifra prinsippet om at vi er sterkere sammen. Når vi organiserer oss og står sammen, kan vi rope høyere og lettere skape endring. Vi vet at det fungerer. Et eksempel er underskriftskampanjen vi arrangerte i 2019, da 7.000 av Snuslageret.no sine kunder skrev under for å beholde smaksatt snus i Norge. Sammen vant vi fram.

Les hele saken her på VG.