Parlamentsmedlemmer oppfordrer den britiske regjeringen til å kutte finanseringen til WHO

Parlamentsmedlemmer oppfordrer den britiske regjeringen til å kutte finanseringen til WHO

Medlemmer av det britiske parlamentet oppfordrer regjeringen til å minske det finansielle bidraget til WHO dersom ignoransen mot konseptet om skaderedusering fortsetter. Kommunikasjonssjef i Snuslageret, Markus Lindblad, ber nå norske stortingsmedlemmer om å etablere bilaterale samtaler med initiativtakerne i Storbritannia.

Storbritannia er verdensledende innen bruk av skadereduksjonsalternativ blant nåværende og tidligere røykere. Ved å støtte bruk av skadereduserende produkter har Storbritannia de siste årene oppnådd det laveste antallet røykere som noensinne er registrert siden sigaretter ble introdusert på markedet. Parlamentarikerne mener imidlertid at konvensjonen om tobakkskontroll (FCTC), og WHO, ignorerer de bevisbaserte fordelene med skadereduserende produkter, ved å forby tobakksselskaper å tilby e-sigaretter som mindre skadelig alternativ til røyking.

Den 31. mars 2021 publiserte en parlamentarisk gruppe i det britiske parlamentet en rapport som ba regjeringen om å omdefinere landets forhold til WHO, i lys av organisasjonens ignoranse mot prinsippet om skadereduksjon. Parlamentarikerne anbefaler at regjeringen bør motsette samtlige forslag som vil likestille skadereduserende alternativ med sigaretter og vurdere å redusere det finansielle bidraget dersom de ikke imøtekommes av WHO.

  • Hvis et lands folkehelsepolitikk lykkes med å oppnå overordnede folkehelsemål, vil man forvente at mellomstatlige helseorganisasjoner evaluerer og antar politikken. Dessverre gjør WHO det motsatte med hensyn til skadereduserende produkter. At Storbritannia nå synes å opponere er et skritt i riktig retning. Nå bør norske stortingsmedlemmer etablere bilaterale samtaler med initiativtakerne i Storbritannia, sier Markus Lindblad til Snus News.

Les den fullstendige rapporten her.