Ønsker lavere skatt for nikotinporsjoner

Ønsker lavere skatt for nikotinporsjoner

«Differensiering av avgiftsatsen bør gjøres etter type produkt, der avgiftsatsen for e-sigaretter og andre nikotinvarer bør legges på et nivå som kompenserer for konsumenters overgang fra røyk og snus til mindre skadelige nikotinprodukter.» Slik lyder oppfordringen fra Snuslagerets kommunikasjonssjef Markus Lindblad i et høringssvar til Skattedirektoratet.

Skattedirektoratet har nylig utarbeidet forslag til særavgifter på e-sigaretter og andre nikotinvarer. Per dags dato er det ikke tillat å selge tobakkfri snus, såkalte nikotinporsjoner, eller e-sigaretter på det norske markedet. Implementeringen av EUs tobakksdirektiv i EØS-avtalen vil imidlertid innebære at nikotinporsjoner og andre nikotinprodukter snart blir tilgjengelige i Norge. Nå gjenstår det å se hvordan den nye produktkategorien vil skattlegges.

I høringssvaret formidler Lindblad at forventingene til nytt skatteregime er at skattenivåene knyttes til prinsippet om risikobasert beskatning. Med andre ord, at produkter med høyest helseskadelig effekt beskattes mest. Han understreker viktigheten av at nikotin- og tobakksprodukter har et avgiftssystem som reflekterer de enorme forskjellene det er i helserisiko mellom produktene:

  • Det er kjent at de største negative virkningene av tradisjonelle sigaretter skyldes gifter i røyken som produseres ved forbrenning av tobakken. Uten forbrenningsprosessen og tobakken har nikotinporsjoner gitt eksisterende brukere ett reelt alternativ til røyking, noe som bør gjenspeiles i skattesystem og rater, sier Lindblad til Snus News.

Bred enighet om skattedifferensiering

For å etablere ett incitament for de nye og mindre skadelige produktene som nå vil bli tillatt for salg i Norge mener Lindblad det er viktig at skatteregimet gir betydelig differensiering i forhold til skattenivået for brennbare tobakksprodukter, som sigaretter og e-sigaretter. I det støttes han av flere av industriens store aktører, som Swedish Match og Philip Morris International. I linje med Lindblad argumenterer produsentene for at nikotinporsjoner bør avgiftsbelegges som en egen kategori av nikotinprodukter ettersom det vil gjøre det mer attraktivt for forbrukere å velge mindre skadelige produkter fremfor sigaretter. Også Virke servicehandel og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener nikotinporsjoner bør vurderes regulert separat. Det forventes ha en positiv betydelse for hver enkeltes helse så vel som folkehelsen.

Her kan du lese samtlige høringssvar på Skattedirektoratets forslag.

Vi i Snus News vil selvsagt holde kundene våre oppdatere om saken!