Økt avgift på snus etter årsskiftet

Økt avgift på snus etter årsskiftet

Regjeringen har nå levert sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Som forventet foreslår den en avgiftsøkning på snus og andre nikotinprodukter.

I forrige uke la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Da var det klart at regjeringen ønsker å heve avgiften på snus og andre nikotinprodukter. Men det er ingen store endringer som foreslås. I store trekk er regjeringens forslag om tobakksavgift en samlet inflasjonsjustering på rundt 2,7 prosent.

For tiden er gjeldende avgift på snus 0,90 kroner per gram. Foreslått særavgift for 2023 er 0,93 kroner per gram. Dette tilsvarer en økning på cirka 3,3 prosent. Dette kan sammenlignes med sigaretter, som i dag beskattes med 2,95 kroner per stykk og foreslås økt til 3,03 kroner per stykk, en økning på ca. 2,7 prosent.

Ingen store endringer, men avgiften er allerede på et høyt nivå

Prosentvis er det ingen store endringer, men samtidig er avgiften allerede på et høyt nivå. Avgiften på snus er i dag 900 kroner per kilo, og kan som nevnt heves til 930 kroner per kilo ved årsskiftet. Dette kan sammenlignes med avgiften på snus i Sverige, som i dag ligger på 468 svenske kroner per kilo. I dag er altså avgiften på snus nesten dobbelt så høy som i Sverige.

Avgiften på «andre nikotinprodukter» er lavere. I praksis er det imidlertid få varer som rammes av den avgiftskategorien, ettersom det ikke selges tobakksfri snus med nikotin i Norge, noe vi har skrevet om tidligere. Produsentene tilsetter en liten mengde tobakk for å kunne selge produktene, noe som gjør at produktene er pålagt høyere avgift for snus.

Nå gjenstår det å se om det er flertall i Stortinget for forslaget. Den endelige avgjørelsen om særavgiften forventes en gang i månedsskiftet mellom november og desember.