Ny studie: Snusbruk økte sjansen mest for å slutte å røyke

Ny studie: Snusbruk økte sjansen mest for å slutte å røyke

En studie av 1400 norske røykere fant at snus var det hjelpemiddelet som økte sjansen for å slutte mest. Det var hovedsakelig menn og de under 35 år som brukte snus som et middel for å slutte å røyke.

Røyking står for den største reduksjonen i forventet levealder i befolkningen. I Norge røyker 15 % av innbyggerne. Selv om nesten 40 % av røykerne gjør årlige forsøk på å slutte, er det bare en tredjedel som lykkes.

I en FHI-studie publisert i Discover Social Science and Health, var snus det mest effektive hjelpemiddelet for å øke sannsynligheten for å slutte å røyke. De som brukte snus for å slutte å røyke hadde mer enn dobbelt så stor sannsynlighet for å lykkes sammenlignet med de som ikke brukte hjelpemidler.

«Våre funn tyder på at snus kan være en effektiv måte å slutte å røyke på for mange røykere. Selv om det er bekymringer knyttet til snusbruk blant ungdom, kan det være et verdifullt hjelpemiddel for voksne som ønsker å slutte å røyke» sier Ingeborg Lund, forsker ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Lund understreker imidlertid at det er sunnest å verken røyke eller snuse.

Disse resultatene samsvarer med tidligere forskning fra Norge om bruk av snus for å slutte å røyke, samt studier fra både Norge og Sverige angående atferd rundt røykeslutt. Bare Norge og Sverige har en betydelig andel snusbrukere globalt.

«Snus sin effektivitet og høye utbredelse gjør det til det mest effektive avvenningsmiddelet i Norge, dvs. det avvenningsmiddelet som har størst potensial til å bidra positivt til folkehelsen» skriver forskerne Ingeborg Lund og Marianne Lund i studien.