Ny studie:

Ny studie: "Ingen sammenheng mellom snus og munnhulekreft"

I en stor svensk studie fra Karolinska Instituttet i Stockholm er det ikke funnet noen sammenheng mellom snus og munnhulekreft. Normal snusing kan til og med ha en motvirkende effekt, ifølge rapporten.

Forholdet mellom snus og kreft i munnen har vært meget omdiskutert og med forskjellige forskningsresultater. Studien fra Sverige slår nå fast at forholdet mellom snus og munnhulekreft ikke eksisterer, og at det til og med kan være slik at normal snusing har en motvirkende effekt på munnhulekreft.

Rapporten sier at dagens snusbrukere vil ha en 21 prosent lavere risiko for å utvikle kreft i munnen.

KI skriver at det handler om gruppen som bruker fem eller færre bokser i uken. En normal svensk snuser bruker omtrent 3,5 bokser pr. uke.

Det antydes også at svensk-snus med tobakk er mindre farlig enn mange andre røykfrie produkter på det utenlandske markedet.

Snuslageret ønsker velkommen all ny faktabasert forskning på snus. Vi ser at jo flere og mer vitenskapelige studier som blir utført, jo tydeligere blir de helsefremmende effektene av svensk-snus, sier Markus Lindblad, kommunikasjonssjef hos Snuslageret.

Den svenske rapporten kan leses her