Nikotinposer, spørsmål og svar med Dr Sudhansu Patwardhan

Nikotinposer, spørsmål og svar med Dr Sudhanshu Patwardhan

Dr. Sudhanshu Patwardhan: Dr Sud er en britisk-indisk, UK lisensiert Dr. Med, lidenskapelig opptatt av å hjelpe folk slutte med helseskadlig tobakk. Sud var en pioner innen tobakksskadereduksjon i løpet av sin senior-bedriftskarriere i tobakks- og farmasøytiske selskaper de siste to tiårene. Sud er tidvis både i Storbritannia og Sør-Asia på tobakksskadereduksjonsprosjekter som adresserer behovene til de mest vanskeligstilte tobakksbrukerne.

Han grunnla Centre for Health Research and Education (CHRE) sammen med sin legekone, og nå samarbeider de med et team på over 40 medisinske og folkehelseeksperter om tobakksskadereduksjonsprosjekter i Storbritannia og Sør-Asia. CHRE er stolt av å være produktuavhengig med fokus på røyking, og mottar ingen finansiering fra tobakk, nikotinpose, e-sigarett eller farmasøytiske selskaper. I sin siste publikasjon @CHRE Dr Suds team oppfordret til å tilby tobakksskadereduksjon med nikotinerstatning for innlagte røykende pasienter:

http://jaddictionscience.com/2020/05/08/nicotine-withdrawal-the-role-of-nrt-in-hospitalised-smoker-patients-and-its-implications-for-covid-19/

Svarene nedenfor er basert på Dr Suds forståelse av produktkategorien gjennom publisert forskning og fra mange års arbeid innen tobakksskadereduksjonsvitenskap og politikk. Svarene bør ikke betraktes som medisinsk rådgivning eller anbefallinger, og verken Dr Sud eller CHRE tar ingen ansvar om forbrukerne ønsker å ta noen helsebeslutninger basert på disse rådene.

1. Hva skjer hvis du svelger eller spiser en Epok eller annen nikotinpose?

Forutsatt at dette er en voksen forbruker og man ikke svelger mer enn én pose (på 20 mg eller mindre) ved et uhell, bør risikoen være ubetydelig. Hvis du er i tvil eller opplever uønskede symptomer, bør forbrukeren søke akutt medisinsk hjelp.


2. Er nikotinposer et bedre alternativ til vaping?

Spørsmålet kan leses som "er nikotin poser et bedre alternativ til noen som ønsker å slutte og røyke i forhold til andre hjelpemidler tilgjengelig på markedet", og fortsatt være et noe dårlig stilt spørsmål! Ingen to forbrukere av tobakksprodukter er like. Forbrukeren gjør valg basert på en rekke faktorer- sosiale, helsemessige, adferdsmessige og økonomiske, og ikke i den rekkefølgen.

Fra et vitenskapssynspunkt, i teorien, bør en nikotinpose laget med nikotin av farmasøytisk kvalitet frigjøre mindre giftige stoffer under forbruk som gjør den til et potensielt tryggere alternativ i forhold til e-sigaretter og dens utslipp. Dette avhenger imidlertid av den toksikologiske profilen til ingrediensene som brukes i produksjonen av posene, deres kvalitet, kvantitet, og produksjons-, behandlings- og emballasjestandardene som ble fulgt helt til forbrukeren har varen. Så her er det mange variabler!

Nikotinposer er også orale produkter uten innånding involvert. Så naturligvis, er lungerelaterte risikoer nesten ikke-eksisterende.


3. Kan nikotin eller nikotinposer forårsake hodepine?

Kort svar:

Nikotinens handling i kroppen kan manifestere seg på mange måter, inkludert sentralnervesystemet og ha kardiovaskulære systemeffekter. Hodepine, svimmelhet, hjertebank, økt blodtrykk er noen av symptomene som kan oppstå ved bruk av nikotinposer. Disse er mer sannsynlig hos en bruker uten erfaring med nikotin mot en forbruker som er tolerant til nikotin på grunn av dagens tobakks- eller nikotinproduktbruk.

Langt svar:

  1. Effekter av nikotin er vanligvis doseavhengig. Høyere doseposer kan fremkalle sterkere bivirkninger.
  2. Nikotin kan absorberes raskt fra munnhulen, og i motsetning til inhalert nikotin, vil den ikke gi samme tilbakemelding fra kroppen før virkningen setter i gang.
  3. Også, med nikotin brukere uten erfaring kan nikotin ha en mer uttalt effekt enn hos noen som har utviklet toleranse gjennom tidligere bruk av nikotin / tobakksprodukter.  

Uansett bør brukere umiddelbart fjerne posen ved opplevelse av uønskede eller ubehagelige symptomer og søke medisinsk hjelp. Det er også viktig å merke seg her at nikotin poser har et potensial til å være et skadereduserende alternativ for brukere av risikable-tobakksprodukter. Nikotinposer bør ikke selges eller forbrukes av de under 18 år eller ikke-tobakks brukere.


4. Hvordan er nikotin absorbert og metabolisert?

Nikotinabsorbering avhenger av inntaksveien og hva annet som er i blandingen av produktet eller den resulterende aerosolen (f.eks. sigaretter, e-sigaretter) under bruk.

For nikotinposer forventes nikotin å bli absorbert direkte av den rike vaskulaturen (blodkar) av slimhinnene i tannkjøttet og i munnhulen. Etter sin første transport til, og handling av reseptorene i de sentrale nervesystemet og kardiovaskulære systemer, vil nikotin endelig bli brutt ned i leveren og dens avfallsstoffer utskilles i urinen.


5. Kan nikotinposer forårsake tannkjøttsykdom eller tanntap?

Dette avhenger av om det er ingredienser i nikotinposene som kan føre til tannråte og/eller tanntap. Det er ingen studier som er laget for å bevise at nikotinposer ikke øker sannsynligheten for tannkjøttsykdom eller tanntap, men da er det heller ingen studier som viser det motsatte. Produsentene må gjennomføre disse studiene for å forsikre sine kunder om sikkerheten og risikoene ved bruk av disse nye produktene.

Forbrukerne anbefales å opprettholde god daglig munnhygiene og ha regelmessige besøk hos tannlegen.


6. Er nikotinposer tryggere enn sigaretter eller annen nikotin med tobakk?

Dette avhenger av mange faktorer. Poser skal ikke inneholde store mengder nikotin, ekstra tilsetningsstoffer og bør være tydelig merket for voksen bruk. Hvis produksjonen og emballasjen av disse produktene møter disse kravene, så basert på deres forventede ingredienser og metode for bruk, er det sannsynlig å være betydelig  tryggere enn sigaretter.

Om de er tryggere enn «svensk snus» er vanskelig å si, men en "ren" nikotinpose bør ikke inneholde tobakk eller andre relaterte uønskede  skadelige  stoffer. Så rent hypotetisk kan de være tryggere enn alle andre produkter som inneholder tobakk.


7. Hvorfor kan nikotin minske matlysten?

Røykere har i gjennomsnitt  en lavere kropp til masseindeks enn ikke-tobakksbrukere og kan derfor legge på seg ved røykeslutt. Det er ulike hypoteser og bevisene er ikke klare. Det er mange atferdsmessige og farmakologiske mekanismer er i spill. En ting er sikkert: ingen bør starte eller fortsette å bruke nikotin og tobakksprodukter for å undertrykke appetitt eller miste vekt. Her er det er mange alternative og mer kroppsvennlige måter å gå ned i vekt på.


8. Nikotin's innvirkning på hukommelsen. Sant eller ikke?

Det finnes studier som foreslår at nikotin kan ha en positiv kognitiv effekt,  hovedsakelig relatert til konsentrasjon. Imidlertid, disse har metodiske svakheter da det er vanskelig å skille den kognitive virkningen av avholdenhet fra den positive effekten av nikotin hos mennesker.


9. Kan nikotin holde coronaviruset unna?

Covid-19-pandemien galvaniserer forskere globalt for å se etter mulige forebyggende, beskyttende og/eller terapeutiske løsninger. Nikotin er en av de hundrevis om ikke tusenvis av kandidatene i denne forskningen!

Røyking har kortsiktige og langsiktige bivirkninger på ens mentale og fysiske helse. Slutte å røyke ved hjelp av lisensierte nikotinbehandlingsprodukter (nikotintyggegummier, patcher) eller med regulerte alternative nikotinprodukter (f.eks. e-sigaretter), kan være et viktig positivt skritt for at en røyker kan lede mot å et lengre og sunnere liv. Nikotinposer kan også være et slikt alternativt-produkt hvis produsentene av disse produktene

  1. setter tilstrekkelige ressurser bak etablering og gjennomfører sikkerhets- og kvalitetsstandarder.
  2. viser til posenes kliniske så vel som befolknings-effektive studier som beviser det som et godt røykeslutt verktøy.

Vårt team hos CHRE inkluderer nikotinposer i en pågående forskning og pedagogiske engasjementer med henholdsvis forbrukere og helsepersonell, for å få klarhet i hvilken rolle nikotinposer kan spille for røykeslutt gjennom tobakksskadereduksjon.

Snus News ønsker også komme med en liten begrepsforklaring slik at det ikke blir noen missforståelser. Nikotinposer er det vi normalt kaller hvit snus eller all white porsjonssnus. Det er meget viktig å merke seg at i Norge er det ikke lovlig å selge rene nikotinposer. Dette gjør da at alle norske hvit snus/all white snusporsjoner solgt her i landet inneholder en liten porsjon med tobakk.

Denne Q&A artikkelen har blitt oversatt fra Engelsk.