Lungekreftdagen

Lungekreftdagen 9. november

Lungekreft er den type kreft som tar flest liv i Norge. Over 2000 personer dør årlig av lungekreft i Norge, og overlevelsesraten var på bare 29% i 2021.

Blant kvinner er trenden økende de siste 20 årene, mens den for menn har flatet mer ut ut.

- Kvinner begynte å stor-røyke senere enn menn, og det er dette vi nå merker konsekvensene av, sier Bjørn Møller i Kreftregisteret.

80% av tilfellene har sammenheng med røyking, så noe av det viktigste man kan gjøre for å unngå lungekreft er å slutte å røyke eller ikke starte å røyke.

Mange bytter ut røyk med snus og Faktisk.no skriver følgende om det byttet:

«Forsker Karl Erik Lund ved FHI er svært positiv til at folk bytter ut røyking med snus.

Han har sagt til Aftenposten at majoriteten av norske snusbrukere består av tidligere røykere, personer som ønsker å trappe ned på røykingen, og ungdom som har kjennetegn som disponerer for røykestart. Han viser til at disse har gått fra et «livsfarlig produkt som tar livet av halvparten av brukerne, til et produkt som vil innebære en risikoreduksjon på minst 90 prosent».

Fordi så mange av dem som snuser er tidligere røykere, som kanskje ville fortsatt med å røyke dersom de ikke kunne snuse, mener Lund at produktet har gitt en folkehelsegevinst i Norge.

Omtrent hver fjerde mann som har sluttet å røyke, oppgir å ha sluttet ved hjelp av snus, ifølge Helsedirektoratet

Les mer om lungekreft her, og lungekreftdagen her hos kreftregisteret.

Hjelp til å slutte å røyke finner du her hos helsenorge.