Levering til postkasse risikerer å forsvinne

Levering til postkasse risikerer å forsvinne

En forventet lovendring gjør at levering til postkasse står i faresonen. Fra og med 2023 blir det trolig ulovlig for nettbutikker å levere snus uten å bekrefte kundens identitet ved leveranse – til tross for at alder har blitt kontrollert ved kjøp. Redd retten til postkasselevering!

Stadig flere bestiller snus på nett fremfor å kjøpe tobakk på butikken. E-handel av snus vokser sterkt og har nådd ett vendepunkt der nesten all salgsvekst skjer på nett. Selv om restriksjoner på fysisk handel har lettet etter pandemien, kunne Snusrapporten vise at en av seks snusbrukere planlegger å handle mer på nettet det kommende året.

Snuskjøp på nett kan bli mer omstendelig 

Smidig levering er høyt verdsatt, noe som er en grunn til at hjemlevering har blitt en av de vanligste leveringsmetodene under senere år. En ny lovendring kan imidlertid gjøre e-handelstjenesten mer omstendelig.

I forbindelse med at Norge vedtok endringer i tobakksloven, presiserte regjeringen at alder skal kontrolleres når man kjøper snusen på nett, og at identiteten deretter bør bekreftes ved leveranse. Dermed kan det bli kontroll både ved kjøp og levering, i stedet for én aldersverifisering i kjøpsøyeblikket, slik det er i dag.

Med et slikt regelverk vil ikke levering til postkasse være lovlig.

Kommunikasjonssjef i Snuslageret, Markus Lindblad, reagerer på reglene som ventes innført i løpet av 2023. Han frykter at deler av poenget med netthandel av snus forsvinner dersom krav om kontroll ved leveranse blir virkelighet:

  • Vi støtter selvsagt arbeidet for å gjøre nikotinprodukter mindre attraktivt og tilgjengelig for barn og unge. Ytterligere krav på verifisering er imidlertid feil retning å gå. I dag kan man signere boliglån med Bank-ID. Det er ikke noen grunn til at Bank-ID ikke skal være tilstrekkelig sikker aldersverifisering for å kjøpe snus.  

Allerede 100% alderskontroll

Siden tidenes morgen har Snuslageret gjennomført alderskontroller på samtlige bestillinger, i samarbeid med Klarna. For å sikre at varer kun kan kjøpes av personer over 18 år må alle kunder bekrefte sin identitet med Bank-ID i forkant av bestilling. Som mange kjenner til, er Bank-ID en elektronisk legitimasjon som blant annet benyttes til signering av kontrakter og innlogging på diverse offentlige og private tjenester.

  • Er hensikten å skjerme unge er det en rad andre tiltak som vil ha bedre effekt. Sikkerhetsmessig finnes det flere svakheter med fysisk alderskontroll, fordi den skjer manuelt med risiko for menneskelige feil. Man burde snarere rette søkelyset mot hvordan den fysiske handelen kan lære av den digitale, sier Lindblad.

Når det gjelder mulighetene for tyveri av forsendelser, slik at mindreårige på denne måten får tak i snus, er dette i dag straffbart.


Strider mot EU-regler

Lindblad påpeker også at den forventede lovendringen vil gi de fysiske butikkene en konkurransefordel:

  • En slik lovendring strider mot EUs regelverk om likebehandling mellom fysisk og digital handel. Jeg har vanskelig for å se hvorfor netthandelen skal straffes, når det er de fysiske butikkene som opplever problemer med at det skjer salg til mindreårige.

Lovendringen ble vedtatt i 2017, men forventes å tre i kraft under 2023. Et endelig forslag til forskrift om alderskontroll, som utformes av Helse- og omsorgsdepartementet, har fremdeles ikke blitt presentert.


Hva kan jeg gjøre?

Snuslageret ønsker å stå opp for å ivareta de norske snusernes interesser. Mener du at tobakksvarer, som snus, bør kunne leveres i postkasse? Si ifra! Send en e-post til Helse- og omsorgsdepartementet der du utrykker dine meninger om den kommende lovendringen.


Hvorfor engasjere deg? 

I Snuslageret jobber vi ut ifra prinsippet om at vi er sterkere sammen. Når vi organiserer oss og står sammen, kan vi rope høyere og lettere skape endring. Vi vet at det fungerer. Et eksempel er underskriftskampanjen vi arrangerte i 2019, da 7.000 av Snuslageret.no sine kunder skrev under for å beholde smaksatt snus i Norge. Sammen vant vi fram.