Krav om sannhetskommisjon for å beskytte forskning mot politisk aktivisme

Krav om sannhetskommisjon for å beskytte forskning mot politisk aktivisme

Tidligere i år meldte Folkehelseinstituttet at det er en sammenheng mellom snus og kreft. Snuslageret kritiserte studien direkte for ikke å følge vitenskapelig praksis og for å manipulere resultater etter en politisk agenda. Siden den gang har flere og flere i vitenskapsmiljøet sluttet seg til kritikken, sist i TV2. Snuslageret krever nå at det settes inn tiltak for å beskytte forskningen mot politisk riggede kommisjonsjobber.

Studien fikk blant annet kritikk for falske positive svar, som er en statistisk feil. Det hevdes at sannsynligheten for å finne falske assosiasjoner mellom snus og kreft øker betydelig ved testing av snusbruk mot 15–20 ulike kreftformer.

Snus News har tidligere rapportert om dette, les artikkelen her.

Snuslageret hilser nå velkommen at forskere i Norge har sendt inn en klage på rapporten til et utvalg sammensatt av flere forskningsinstitusjoner, som har som oppgave å avsløre uredelig forskning. Den farlige og unøyaktige informasjonen som er spredd blant allmennheten må korrigeres for ikke å svekke tilliten til forskningen som helhet.

Samtidig er det viktig at den politiske ledelsen tar ansvar for styringen av landets uavhengige myndigheter. Folkehelseetaten (FHI) bør kunne bevilge forskningsmidler til vitenskapelige institusjoner for å støtte politiske beslutninger med upartiske vitenskapelige resultater. Det er uakseptabelt for myndigheter å manipulere vitenskapelige rapporter for å gi ønskelige resultater. Forskere skal slippe å trekke konklusjoner som favoriserer etatens agenda for å få midler fra FHI.

Forskningsinstitusjonene kan ikke løse denne oppgaven bare ved å klassifisere en studie som uærlig forskning. Dette tiltaket forutsetter at Stortinget etter folkets oppdrag gir de respektive departementer de fullmakter som kreves for å instruere myndighetene i deres arbeid. Det er nå på tide at våre virkelige beslutningstakere, de folkevalgte, setter ned en sannhetskommisjon som skal belyse problemene i norsk forvaltning.