Ingen tydelige effekter av standardisert tobakksemballasje

Ingen tydelige effekter av standardisert tobakksemballasje

Hvilken virkning kan man se av standardisert emballasje på røyk og snus i Norge, tre år etter at tiltaket ble innført? Liten eller ingen, ifølge en ny FHI-studie publisert i tidsskriftet Nicotine and Tobacco Research.

Standardisert emballasje for tobakksvarer

I 2012 ble Australia det første landet i verden til å introdusere standardisert emballasje på tobakksprodukter. I årene etter fulgte et flertall land i samme fotspor. Erfaringer fra Australia ble brukt som argument for å innføre samme tiltak i Norge i 2018. Målet var å gjøre emballasjen mindre tiltrekkende. Har det fått ønsket effekt? En ny studie med Folkehelseinstituttets forsker Torleif Halkjelsvik i spissen har undersøkt hvilke kortsiktige konsekvenser vi kan se av tiltaket i Norge.


Ingen tydelig nedgang, men økning blant menn

Studien viser en svak nedgang i antall røykere som kan knyttes til de standardiserte forpakningene. Men tallene er usikre. Resultatene for snus viste imidlertid en økning i bruk blant menn på to prosent. Man kan derimot ikke se noen endring blant kvinner. Flere har spurt seg om emballasjen egentlig er så lite tiltrekkende som den var tenkt å være. NRK har tidligere meldt at snusemballasjen har fått skryt for designet.

Referanse

Halkjelsvik, Torleif., Gasparrini, Antonio., Vedøy, Tord Finne. (2021). The short-term impact of standardised packaging on smoking and snus use in Norway.

Nicotine & Tobacco Research.