Helsedirektoratet – positive til snus

I en rapport fra august i år skriver det norske helsedirektoratet om folkehelsen i Norge. I rapporten nevnes snus som et eksempel på et godt hjelpemiddel for å få ned antall brukere av røyetobakk.

Snus som skadereduksjon
Det som er oppfriskende i rapporten er myndighetenes  positive innstilling til snus og andre skadereduserende produkter. Helsedirektoratet skriver blant annet at den største delen av den fremtidige debatten vil handle om skadereduksjon, og at det er merkelig at nye sigaretter lanseres helt fritt når mindre skadelige produkter blir nektet.

Kort og godt åpner altså helsedirektoratet opp for mulighetene til å kunne tillate tobakksfri snus med nikotin, såkalt all-white snus, i fremtiden. Enn så lenge har norske snusere ikke kunne ta del i all-white, grunnet at nye nikotininnholdige produkter er forbudt.

no-title

«Tilbyderne av nye produkter vil neppe se seg fornøyd med å rette seg kun mot et lite og minskende kundemarked av røykere. Dette taler for å regulere også nye, mindre skadelige produkter forholdsvis strengt. Samtidig kan det vurderes å regulere de mest skadelige produktene (forbrenningssigaretter) enda strengere og på sikt forsøke å fase dem ut. Det er i dag et opplagt paradoks at produkter som trolig er langt mindre skadelig enn sigaretter, ikke får markedsadgang, mens det fortløpende kan lanseres nye sigaretter.»

Snus bør være mer attraktivt enn sigaretter
Helsedirektoratet argumenterer for at mer helseskadelige produkter som sigaretter bør reguleres strengere enn for eksempel snus. Helt enkelt betyr dette at Helsedirektoratet vil gjøre det enklere å selge mindre helseskadelige tobakksprodukter som snus.

Å gjøre mindre helseskadelige produkter, sånn som snus, mer attraktivt for tobakksrøyker er et stort steg i riktig retning. Men samtidig vill de såklart ikke lokke til seg mennesker som i utgangspunktet ikke bruker nikotin.

"Det har kommet og forventes stadig nye tobakks- og nikotinprodukter, hvor noen må antas å ha en betydelig lavere risiko enn sigaretter. Det kan være nikotinerstatningsprodukter, snus med tobakk, tobakksfri "snus" tilsatt nikotin, nikotinholdige e-sigaretter og heat-not-burn-produkter. Det er lett å argumentere for at mindre skadelige produkter bør slippes inn på markedet og bli mindre strengt regulert enn andre tobakksprodukter. Helsedirektoratet vurderer likevel at samtidig som man kan ønske å gjøre mindre skadelige produkter attraktive for røykere, vil man heller ikke trekke til seg for mange nye brukere som ikke røyker fra før eller kunne tenkes å begynne å røyke."

Nå har altså Helsedirektoratet, som et av de første i verden, valgt å ta et enormt skritt i riktig retning. De har endelig konstatert med at snus må behandles annerledes enn sigaretter, grunnet forskjellen i helserisikoen de to tobakksproduktene utgjør.

 

Sigaretter står bak 20% av alle dødsfall
I rapporten står det også at sigaretter og annen røyketobakk fortsatt er en av de største årsakene til for tidlig dødsfall, minket livskvalitet og mange ulike krefttyper og lungesykdommer. De oppgir at røyking står bak hvert femte tidlig dødsfall og for mennesker under 70 år er det den klart største risikofaktoren.

Selv om antallet røykere i Norge minsker kraftig er det fortsatt viktig å opprettholde den lave tilstrømningen av nye brukere. Høyt prisnivået på tobakksvarer, anses av Helsedirektoratet, å være det mest effektive tiltaket. Andre tiltak er å redusere tilgjengeligheten og begrense salgskanaler.

At ungdommer fortsatt blir opplyst om røyketobakkens helserisiko gjennom skolen, og at man forsøker å begrense passiv røyking anses også som viktige tiltak for folkehelsen.

Om rapporten
Rapporten heter ”Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling”, den er 163 sider lang og går gjennom det meste som har med den Norske folkehelsen å gjøre. På side 110 begynner kapitelet om Snus, tobakk og skadereduksjon.

Klikk her om du vil lese rapporten!