Gjør din stemme hørt i Arendal

Gjør din stemme hørt i Arendal

Skal du være med på Arendalsuka? Gjør din stemme hørt i Arendal!

Fra 14. til 18. august arrangeres Arendalsuka. Det er en uke hvor politikere, journalister, opinionsdannere, eksperter og allmennheten samles for å diskutere samfunnsspørsmål, utveksle ideer og snakke om aktuelle politiske saker. Snuslageret vil selvsagt være der i ekte demokratisk ånd.

I løpet av Arendalsuka vil vi følge med på to seminarer, hvorav ett vi skal delta på, som vi også vil råde deg til å besøke dersom du bor i nærheten eller er på tur. Kom dit og gjør din stemme hørt og delta i den demokratiske samtalen!
 

Vi vil tipse om disse seminarene:

Folkehelsemeldingen: Er den harde linjen som kjøres mot tobakk riktig eller gal?

Torsdag 17/8 2023, kl. 08:15 - 09:00

Sverige er på god vei til å bli det første røykfrie landet i verden. En sterkt medvirkende årsak til denne utviklingen er tilgjengeligheten av snus og nikotinporsjoner, som har redusert bruken av sigaretter. Til tross for denne utviklingen har Norge en streng forbudspolitikk og nulltoleranse overfor helt tobakksfrie produkter.

Innenfor nikotin- og tobakksdebatten er det to hovedtrender som dominerer: «den harde linjen» og «skadereduksjon». Den harde linjen betyr forbud og streng regulering av tobakksvarer, uansett om det gjelder sigaretter, e-sigaretter, snus eller nikotinporsjoner, mens skadereduksjon innebærer å redusere bruken av skadelige tobakksrøykprodukter ved å tilby tryggere alternativer, som snus og tobakksfrie nikotinporsjoner. Norge følger den harde linjen, som skiller seg fra for eksempel Sverige.

Sverige har EUs laveste dødelighet knyttet til røyking, og Norge – som tillater bruk av snus – kommer med liten margin bak Sverige. Til tross for dette er nikotinporsjoner i mørket i Norge fordi Stortinget ønsker å fortsette på den harde linjen og stramme inn bruken av nikotinporsjoner. Nå, i 2023, ønsker Stortinget å fortsette å stramme inn bruken av nikotinporsjoner med blant annet forbud mot nettsalg av snus og nikotinporsjoner.

Bør Norge følge denne «hardere linjen» for å få slutt på tobakksbruk, eller er «skadereduksjon» en mer fordelaktig måte å få folk til å velge tryggere alternativer som kan bety at tusenvis av mennesker øker deres velvære og forventet levealder ved å bytte fra sigaretter til nikotinporsjoner eller snus?

Les mer om seminaret som SMB Norge arrangerer.
 

Hvor går grensen: Kan regjeringen forby salg av lovlige produkter på internett?

Torsdag 17/8, kl. 15.00 – 15.45

Regjeringen vil forby salg av tobakksvarer, inkludert snus, på nett, men ikke i fysiske butikker. Er det lovlig? Er det hensiktsmessig, formålstjenlig og effektivt å redusere introduksjonen av nikotin blant unge, dersom man samtidig ønsker å øke omstillingen av norske røykere til tryggere alternativer? Hvordan vil et forbud påvirke tilgangen på snus utenfor byområdet? Dette og mye mer vil bli diskutert på seminaret.

Deltakere:

Markus Lindblad, kommunikasjonsdirektør, Snushjem.no

Elisabeth Stenersen, daglig leder, Wolt Norge

Erling Johan Hjelmeng, professor, Institutt for privatrett (UiO)

Jørund H. Rytman, administrerende direktør, SMB Norge

Les mer om seminaret som SMB Norge arrangerer.