Forskere kritiske til forbud mot smaksatt snus

Forskere kritiske til forbud mot smaksatt snus

Å forby smaksatt snus kan lede til at færre slutter å røyke. Dette viser forskerne Tord Finn Vedøy og Karl Erik Lund ved det norske folkehelseinstituttet i en ny rapport publisert i Harm Reduction Journal.


En økning i bruk av snus blant ungdommer har ført til debatt om hvorvidt et forbud av smaksatt snus skal være en del av en fremtidig strategi for å redusere tobakksrelatert skade i Norge. Argumentene for dette har vært at smakstilsatte produkter maskerer ubehagelig smak og gjør snus mer appellerende.

I studien sammenligner Vedøy og Lunn sannsynligheten for å bruke smaksatt snus blant snusere med forskjellige røykemønstre. Som grunnlag for studien har forskerne løpende samlet inn data gjennom spørreskjemaer fra over 60 000 nordmenn over 15 år i alder, fra 2015 til 2019. De som deltok i studien fikk svare på spørsmål om de røykte, eller tidligere hadde røkt, samt sannsynligheten for at de skulle velge smaksatt snus.

Smaksatt snus foredras av røykere

Undersøkningen viste at flertallet av de som foredro smaksatt snus var gruppen nåværende eller tidligere røykere. For mange er alternativet å helt kutte nikotinprodukter for vanskelig, og dermed fortsetter de å røyke. Ettersom forskning viser at snus er mindre skadelig enn røyk vil det gi en stor helsegevinst om flere røykere konverterer til snus. Å innføre et forbud mot smaksatt snus mener forskerne fremst skulle lede til at færre velger å slutte med røyk.

De seneste årene har antall røykere i den norske befolkningen gått markant ned og snus anses å ha spilt inn i trenden. Fra 1999 til 2018 økte markedsandelen for snus fra 5% til 40% på bekostning av sigaretter. Blant unge voksne (16-24 år) økte forekomsten av daglig snusbruk fra 12 til 24% blant menn og fra 1 til 16% blant kvinner, i perioden 2003 til 2017. Samtidig ble forekomsten av daglig røyking blant unge voksne redusert fra 26 til 5% blant menn og fra 25 til 2% blant kvinner.

I studien konkluderer forskerne med at helsemyndigheter bør være oppmerksomme på den virkelige kompleksiteten som påvirker potensielle skader og fordeler med å innføre smaksbegrensinger på snus. Risikoforskjell og bruksmønster indikerer at tilgjengeligheten til smaksatt snus har en positiv nettoeffekt for norsk folkehelse. 

Kilde: https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-020-00419-7