FHI reagerer på «nei» til tobakksfri snus

FHI reagerer på «nei» til tobakksfri snus

Folkehelseinstituttet er klare på at snus uten tobakk er mindre helseskadelig enn snus med tobakk. Helsedirektoratet gir likevel avslag.

Spesiallages for det norske markedet

Tobakksfri snus med nikotin selges i dag blant annet i Sverige. Siden 1989 har Norge hatt et forbud mot nye nikotinprodukter. Her til lands tvinges derfor produsentene til å tilsette en liten mengde tobakk for å få lov til å selge produktet. En selvmotsigelse, kan man mene, om man ser til myndighetenes egne mål om ett tobakksfritt samfunn.

Den 1. juli i fjor ble forbudet erstattet med en godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter. I godkjenningssaker vurderer Helsedirektoratet om fordelene ved innføring er større enn ulempene i et samfunnsperspektiv.

Så langt har samtlige tobakksfrie snusprodukter fått avslag, ifølge en nylig publisert NRK-artikkel. Snusprodusentene har anket saken, som nå er til behandling hos Helse- og omsorgsdepartementet.


Trolig mindre kreftfremkallende 

På oppdrag av Helsedirektoratet foretok Folkehelseinstituttet (FHI) en kjemisk vurdering av innholdet i den tradisjonelle snusen og den hvite, tobakksfrie snusen:

  • De er omtrent like avhengighetsskapende, men det er klart mindre av det kreftfremkallende stoffet i den tobakksfrie snusen, sier Karl Erik Lund, tobakksforsker ved FHI til NRK.

Til tross for at FHI mener produktene er mindre skadelige enn tradisjonell snus, har Helsedirektoratet avslått produsentenes søknader. Med hensyn til barn og unge er det fremdeles ulovlig å selge tobakksfri snus i Norge.

Avgjørelsen har fått flere forbrukere til å reagere. Også FHI har problemer med å se logikken bak behandlingen av saken:

  • Det spørs om det er hensiktsmessig i folkehelsesammenheng å ikke godkjenne salg av produktet i Norge dersom det kan føre til at røykerne forlater de livsfarlige sigarettene, og går over til et mindre farlig nikotinprodukt, sier Lund.

Til Dagbladet har Bård Hoksrud tidligere påpekt at et stortingsflertall stemte igjennom tobakksfri snus i 2016. Helsedirektoratet anklages i samme intervju for å trosse stortingsvedtaket som i fjor oppfordret om at tobakksfri snus skulle tillates på det norske markedet så snart som mulig. 

Avhengighet er sjelden bra, men om man kan legge til rette for å bedre folks helse til tross for avhengigheten, så er det noe vi bør tillate og legge opp til, sier Silje Hjemdal, forbrukerpolitisk talskvinne, Frp i et debattinnlegg i Nettavisen

Les hele NRK artikkelen her.