FHI har brutt forskningsetiske regler i en rapport om snus

FHI har brutt forskningsetiske regler i en rapport om snus

Risikoen for kreft øker ved bruk av snus, hevdet en forskningsstudie fra Folkehelseinstituttet. Studien fikk norske politikere til å reagere, og foreslo at tobakksloven ble overstyrt for å ta tak i snus. Nå viser en forsker ved Universitetet i Molde at studien er basert på forhåndsbestemte oppfatninger om snus, og at den derfor ikke følger grunnleggende etiske regler for hvordan forskning skal drives - melder Nettavisen.

Forskeren ved Universitetet i Molde, Knut Peder Heen, mener studien ikke ble gjennomført på riktig måte. Den nevner blant annet muligheten for falske positive svar, som er en statistisk feil. Han hevder at sannsynligheten for å finne falske sammenhenger mellom snus og kreft øker kraftig når man tester snusbruk mot 15-20 ulike kreftformer. Heen er dosent i bedriftsøkonomi, og har derfor inngående kunnskap om forskning ved hjelp av statistikk.

«Hvis én person hadde utført alle disse testene alene, ville det blitt ansett som forskningssvindel. Men siden det er flere grupper involvert her, regnes det ikke som forskningsjuks», sier Knut Peder Heen til Nettavisen.

FHI har svart på kritikken, og hevder at metodene er kritisk gjennomgått og er internasjonalt allment akseptert med sterk forankring i forsknings- og universitetsmiljøer. Arbeidet er utført i samarbeid mellom kompetente forskere innen medisin, statistikk og toksikologi, sier Bendik Brinchmann, forsker ved FHI.
 

FHI mener det er en spesiell sammenheng mellom snus og to typer kreft, spiserørskreft og bukspyttkjertelkreft.

Ifølge Heen er dette mistenkelig ettersom sammenhengen mellom kreft i bukspyttkjertelen og snus er mild. Siden snus er noe du putter i munnen, skulle du tro det var høyere forekomst av munnhulekreft. Dessuten er den beste studien på dette, fra 2017, utelatt fra FHI-sammendraget. Den viser ingen sammenheng mellom kreft i bukspyttkjertelen og snus. I stedet har de valgt en eldre og mindre studie fra 2007.

«Legg til en krisekommisjon! Deretter bør FHI nedsette et forskningsetisk råd da det åpenbart ligger en iboende forskningsetisk konflikt innenfor FHIs oppdrag. En myndighet som skal drive objektiv forskning, men som har feil i sine metoder, vil redusere tilliten til forskning, politikere og myndigheter og også øke røykerelaterte dødsfall, sier Markus Lindblad, kommunikasjonssjef i Haypp Group.

Nå er det viktig at forskningen gjennomføres på en så saklig måte som mulig, og ikke basert på forhåndsbestemte oppfatninger om hvordan ting bør være. Fremfor alt for å overvinne røyking, som dreper for mange mennesker hvert år.

Skriv et leserinnlegg til Nettavisen: https://www.nettavisen.no/leserinnlegg/