Etterlyser ett reelt alternativ for de gjenværende røykerne

Etterlyser ett reelt alternativ for de gjenværende røykerne

Kun en av tre av de som fremdeles røyker, ønsker å slutte for godt. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av forskere ved Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.

Laber slutteinteresse

Tobakksforskerne Karl Erik Lund og Gunnar Sæbø er forfatterne bak en ny artikkel om slutteinteressen blant gjenværende røykere. Den er blant annet basert på en ny undersøkelse blant drøyt 800 røykere.

Undersøkelsen viser at størrelsen på segmentet røykere som har høy eller svært høy interesse for å stumpe røyken er 31 prosent, mens nesten halvparten av røykerne, 49 prosent, vister lav eller ingen interesse for å slutte å røyke. Resterende 20 prosent viser middels interesse. I tallene offentlige helsemyndigheter i Norge opererer med i kampanjemateriell, oppgis det å være mellom 60 og 70 prosent som ønsker å slutte - men dette anslaget inkluderer røykere som er usikre og ambivalente.

Lund mener resultatene tilsier at produkter med lavere skadepotensiale må gjøres mer tilgjengelige for å konvertere de gjenværende røykerne:

  • Resultatene fra undersøkelsen vår viser at det kanskje er på tide å tilrettelegge bedre for en overgang fra livsfarlige tobakksprodukter til mindre skadelige produkter, som e-sigaretter og snus, sier Karl Erik Lund til NTB.

Paradoksalt 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslo tidligere i sommer å heve aldersgrensen på e-sigaretter til 25 år og forby smakstilsetninger i e-sigaretter, mot bakgrunn av at produktet kan bidra til å rekruttere unge til nikotinavhengighet. Studier på området er imidlertid sprikende:

  • Vi ser ingen forskjell i prevalens mellom unge og eldre når det gjelder smakstilsetninger. Mindre skadelige produkter har potensialt til å spille en vesentlig rolle i arbeidet for å redusere tobakkskader, men et forbud mot smakstilsetninger risikerer å hindre røykeres overgang til disse produktene. Vi etterlyser en differensiert politikk basert på fakta, sier Snuslagerets kommunikasjonssjef Markus Lindblad.