Egon Holstad fyrer løs i VG-kronikk

Egon Holstad fyrer løs i VG-kronikk

"Kaklende galskap fra sunnhetstyranniet" skriver Egon Holstad, og går hardt ut mot de mulige nye snus- og tobakksrestriksjonene som regjeringen sies å diskutere.

Holstad er selv en snuser. Under er noen utvalgte sitat fra VG-kronikken hans:

«Det er vanskelig å argumentere mot myndigheter som øyensynlig bare vil ditt eget beste. Men det er viktig å gjøre det, simpelthen fordi enkeltindividet også har grunnleggende behov for å ta noen egne valg, også de som går på bekostning av egen helse.»

«Det er viktig å skille mellom nyansene i denne saken. «Ønsker et tobakksfritt Norge» og «livsvarig tobakksforbud for kommende generasjoner» ligner muligens på hverandre, men mens det ene er et hårete mål, slik man sier at det er en nullvisjon for selvmord, trafikkdød eller mobbing, er det andre lyden av en gryende fasciststat som ønsker å innskrenke den individuelle friheten for kommende generasjoner, fordi det er somatisk sunnere.»

«I tillegg har Norge innført påbud av gusjegrønn emballasje som ser kliss lik ut på alle produkt (og med null beviselig effekt).»

«Det er selvsagt lett å le av dette, det hele fremstår sannelig som en dårlig sketsj, men alvoret ligger tykt i bunnen her, og derfor er det viktig å stå opp mot denne dehumaniserende moralismen. Vi har altså et flertall på Stortinget som ikke engang klarer å enes om et lovverk der man slutter å bøtelegge og straffeforfølge syke folk for bruk av narkotika, og så er det voksne, åndsfriske mennesker som i fullt alvor foreslår å lage en juridisk aldersapartheid for nytelse av lovlige tobakksprodukt.»

Les hele kronikken her hos VG.