Anerkjenner snus som røykeavvenningsprodukt

Anerkjenner snus som røykeavvenningsprodukt

Det er på ingen måte en hemmelighet at svært mange røykere bruker orale nikotinprodukter for og stumpe røyken for godt. I en artikkel i tidsskriftet for den norske legeforening anerkjennes nå snus som et røykavvenningsprodukt.

«De som trenger hjelp til røykeslutt, kan allerede i dag bruke snus eller nikotinlegemidler med eller uten resept.» Det skriver seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Liv Grøtvedt og spesialist i samfunnsmedisin Ellen Rygh, som mener tilgangen på nye nikotinprodukter bør begrenses til voksne tobakksbrukere.

Nikotinprodukter blir tilgjengelige i Norge

Bakgrunnen for artikkelen er forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin, som ble opphevet i 2016. Før lovendringen kan tre i kraft, forventes et nytt regelverk i løpet av 2021 i tråd med EUs tobakksdirektiv. Når EUs tobakksdirektiv implementeres i norsk lov vil samtidig tobakksfri snus med nikotin, såkalte nikotinporsjoner, bli tillatt for salg i Norge. Tilgjengeliggjørelsen av nikotinporsjoner og elektroniske sigaretter har intensivert debatten om skadereduksjon. Grøtvedt og Rygh fremhever nå viktigheten av at nikotinproduktene rettes mot riktig målgruppe - nemlig voksne tobakksbrukere som ønsker å redusere skadevirkning.

Målrettet røykavvenning

Det er vitenskapelig enighet om de store forskjellene mellom sigaretter respektive snus og nikotinporsjoner. Snus og nikotinporsjoner innebærer ikke forbrenningsfasen av tobakken – der de fleste og farligste giftstoffene dannes. Norge er blant de landene i verden med aller lavest røykeprevalens og sigarettrøykingen har vært nedgående i mange år. Artikkelforfatterne mener derfor det er viktig at nye nikotinprodukter er målrettede og gjøres tilgjengelige for de som er i behov av røykavvenningsprodukter.

  • Att snus og nikotinporsjoner i større grad anerkjennes som et skadedempende hjelpemiddel er et positivt bidrag til folkehelsen. Om skadereduserende nikotinprodukter gis forutsetningene som gjør at de kan konkurrere med – og aller helst ut – de livsfarlige sigarettene, vil kunne redusere den røykerelaterte dødeligheten mer enn noe annet tiltak, sier Snuslagerets kommunikasjonssjef Markus Lindblad til Snus News.

Nikotin under svangerskapet

I artikkelen betoner Grøtvedt og Rygh videre at skadevirkningene av nikotin i svangerskapet ikke bør underkommuniseres. Det er dokumentert at snus i svangerskapet øker sjansen for et komplisert svangerskap og kan hemme vekst og utviklingsmuligheter hos fosteret, men ikke alle snusere slutter under graviditeten.

En undersøkelse fra Sørlandet Sykehus viste at en av fire snusbrukere fortsatte å snuse under hele svangerskapet, men når snusleverantøren Swedish Match i fjor søkte om å få sette gravid-advarsel på snusboksene sine fikk de avslag fra Helsedirektoratet. I brevet produsenten mottok av Helsedirektoratet motivertes avslaget med at det strider mot merkevareforskriften som tilsier at alle snusbokser skal utformes likt (såkalt «plain packaging»). Nye helseadvarsler på snusboksene forventes når EUs tobakkdirektiv trer i kraft.

Les hele artikkelen i tidsskriftet for den norske legeforening her.