90 prosent mindre skadelig enn røyk

En ny studie viser at nordmenn tror snus er mye farligere enn det faktisk er. Forskere mener helsemyndighetene må kommunisere korrekt informasjon. Dette for å motivere røykere til å gå over til snus.

– Nordmenn oppfatter forskjellen i helseskade mellom sigaretter og snus som liten sammenlignet med anslagene til medisinske ekspertgrupper, sier forsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet.

Karl Erik Lund og forskingskollega Trond Finne Vedøy har ved hjelp av å analysere data fra årlige spørreundersøkelser om tobakk i perioden 2003 – 2018. Funnet ut at nordmenn vurderer snus som 20 prosent mindre skadelig enn sigaretter. Det korrekte anslaget ifølge medisinske ekspertkomiteer er at snus er 90 prosent mindre skadelig enn sigaretter. Denne oppfatningen har vært stabil i hele den 16 år lange perioden hvor dataen er hetet fra.

WHO anbefaler å gi korrekt informasjon
Verdens helseorganisasjon anbefaler medlemslandene å korrigere misoppfatninger, fordi befolkningen har rett til korrekt informasjon om helseskader fra tobakk.

- I artikkelen vår foreslår vi å starte et forskningsprosjekt med målsetning om å identifisere årsaker til at helsemyndighetene er så nølende med å korrigere de vedvarende misoppfatningene de veldig godt vet eksisterer, sier Lund.

Forskerne mener helsemyndighetene bør tilrettelegge slik at tobakksbrukerene kan ta informerte valg, og ha et korrekt bilde av den reelle risikoen.

En av tre som slutter å røyke, snuser!
En av tre nordmenn som har sluttet å røyke har brukt snus om hjelpemiddel. Dette viser tall hentet fra statistisk sentralbyrå.

- Helsegevinsten er enrom ved å gå fra røyk til snus, både for den enkelte og for samfunnet. Men befolkningens oppfatninger om helserisiko ved snusing sammenlignet med røyking stemmer ikke med anslaget fra medisinske ekspertkomiteer, sier Karl Erik Lund, til Aftenposten.

Grafen til høyere viser at andelen som røyker til daglig i Norge stadig går nedover. Fra 2009 til 2018 har andelen gått fra 21 prosent til 12 prosent.

Samtidig har andelen som snuser daglig økt fra 6 prosent i 2009 til 12 prosent i 2018.

Tallene er hentet fra SSB i aldersgruppen 16-74 år.

90 prosent mindre skadelig enn røyk

Kilde: https://www.fhi.no/nyheter/2019/tar-feil-om-risikoforskjell-mellom-snus-og-sigaretter/