Økt tobakksavgift - hva skjer med prisen på snus?

Regjeringen har i sitt statsbudsjett for 2019 varslet økte avgifter på snus og tobakk. Noe som igjen vil resultere i en høyere utsalgspriser for snus.

Les også E24 sin artikkel: Snusavgiften øker i 2019: – Vi venter snushamstring

Tobakksavgiften på Snus
For 2018 var tobakksavgiften for snus på kroner 1,05 per gram tobakk. Tobakksavgiften per snusboks regnes deretter ut ifra hvor mange gram tobakk snusboksen inneholder. Det er derfor stor forskjell i tobakksavgiften på for eksempel porsjonssnus og løssnus. Til eksempel inneholder en boks General No1 Løs 42 gram tobakk, noe som i 2018 utgjorde en avgift på kr 63,-. Dette mot Skruf Fresh Slim White #2 som kun inneholder 16,8 gram tobakk, noe som utgjorde kr 25,2 i tobakksavgift for 2018.

Avgiftsøkningen for 2019
Det ble tidligere i år vedtatt i statsbudsjettet for 2019 å øke tobakksavgiften på snus. Det vil si at avgiften på snus vil øke fra 1,05 til 1,07 kroner per gram snus. Dette innebærer en prosentvis økning på 1,9% i tobakksavgiften for snus og skrå.

Hva vil snus koste i 2019?
Det er vanskelig å si eksakt hva som vil skje, og hvor mye prisene vil øke med i 2019. Det er nemlig her en rekke faktorer som spiller inn, som økte kostnader for fabrikker og butikker, og selvfølgelig høyere tobakksavgift. En ting som er sikkert er at vi vil gjøre vår del for å bidra til å opprettholde en sunn konkurranse i den norske dagligvarehandelen.