Opprop: Ja, til tobakksfri snus i Norge!

Opprop: Ja, til tobakksfri snus i Norge!

Snuslageret.no har nå startet underskriftskampanjen: Ja, til tobakksfri snus i Norge!

Hjelp oss å få tobakksfri snus med nikotin lovlig i Norge!
Vi ønsker å få snus med nikotin, men uten den kreftfremkallende tobakken, tilgjengelig i Norge. Dette som et bedre alternativ til vanlig snus. Helsedirektoratet anser tobakksfri snus for å være et nytt nikotinprodukt - dette kan da ikke selges lovlig i Norge.

Bli med i vår underskriftskampanje, og samme kan vi bli hørt av myndighetene. Klikk her.

 

Seniorforsker på tobakk
Karl Erik Lund, seniorforsker på tobakk ved Folkehelseinstituttet mener dette om EPOK uten tobakk:
- "Den har en skadegrad som kan sammenliknes med nikotintyggegummi", sier Lund.

Lund stiller også spørsmålstegn ved politikken når det gjelder å få snusere over på mindre skadelig produkter.
- "Det virker mer som en prinsippsak. Hvis myndighetene faktisk vil få nikotinbrukere over på de minst skadelig produktene, så harmonerer denne politikken dårlig" sier han.

Hårreisende
Det er ikke bare Lund som stusser over ulovligheten rundt tobakksfri snus. Formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud, understreker at myndighetene har en strategi som handler om å redusere tobakksbruk, men produsenter blir likevel straffa når de lager produkter uten tobakk.
- "Regjereringen må sporenstreks rydde opp i forskriften. Vi synes det er hårreisende at man havner i en situasjon hvor man blir straffa for å ha et produkt uten tobakk", sier Svendsrud.

(Sitatkilde: https://www.dagbladet.no/nyheter/forbudet-mot-tobakksfri-snus---harreisende/70047585, 27.07.2018)