Norgesgruppens falskhet står for fall

Jeg har som kommunikasjonssjef for Snuslageret.no uttalt meg en rekke ganger til media. Gitt spørsmålsstillingen fra flere av journalistene, kan man raskt få inntrykk av at Snuslageret.no bryter norsk lov på en rekke punkter. Det er ikke korrekt.

Nå ønsker jeg å fortelle deg, som lenge har vært en lojal støttespiller til Snuslageret.no, at alt handler om Norgesgruppens kampanje mot salg av snus online. Deres hardkjør det siste året kan i verste fall bety slutten på salg av snus online. Så ille er det!

Og taperen, ja, det blir deg, snuseren!

Norgesgruppen er ikke hvem som helst! De er Norges største dagligvaregigant med 43,8 prosents markedsandel, noes om ga en omsetningen på nesten 88.000 millioner kroner i 2018, med et resultat på 2.410 millioner kroner. Det betyr at Norges fjerde rikeste mann, Johan Johannson, som kontrollerer over 74 prosent av dagligvaregiganten, og som har en formue på hele 40.000 millioner kroner i følge bladet Kapital, tjente nesten 1.800 millioner kroner på Norgesgruppen alene!

Så hvorfor denne kampanjen mot vi som selger rimelig kvalitetssnus online til dere nordmenn?

Jo, fordi salg av snus er en av de få gjenlevende produktsegmentene hvor dagligvarekjempene fortsatt flår dere forbrukere. Konkurransen er nesten lik null!

Og taperen, ja, det blir deg, snuseren!

Av dagligvaregigantens resultat på 2.410 millioner kroner I 2018, utgjorde salg fra tobakk nesten 1.500 millioner kroner. Rundt halvparten av dette utgjør snus! Når Snuslageret.no og de andre onlinesnusselgerne tar det norske markedet med storm og selger snusen 30 prosent lavere, da har dagligvaregiganten to muligheter. Enten å ta opp kampen på pris og kvalitet, eller så kan de gå til myndighetene og syte. En mann ville gjort det første! Norgesgruppen gjør det siste!

Og taperen, ja, det blir deg, snuseren!

En snusboks koster glatt over 90 kroner hos dagligvaregiganten Norgesgruppen. Hos oss på Snuslageret.no får du samme boks for i overkant av 70 kroner.

Snuslageret.no står i dag for salget av hver tiende snusboks i Norge. Det er en posisjon man har klart å bygge seg opp på i løpet av rundt to år. Det har vi klart fordi, ifølge vår kundeundersøkelse, er ønsker;

1. det største utvalget av snus


2. så mye informasjon om snus som mulig


3. så fersk snus som mulig


4. så raske leveranse som mulig


5. så lave priser som mulig

Derfor forsøker vi hver dag å kombinere disse fem ønskene. Til nå har vi lykkes veldig bra, og mye bedre enn dagligvaregiganten Norgesgruppen. Derfor velger flere tilbudet fra Snuslageret.no og færre fra Norgesgruppens snustilbud.

I og med at Norgesgruppen ikke klarer å konkurrere med oss og flere velger å handle hos oss, så må de via den norske regjeringen og myndigheter innføre reguleringer, indirekte skatter, forbud og sette oss i et dårlig lys i media.

Og taperen, ja, det blir deg, snuseren!

Norgesgruppen, har i kampanjen mot Snuslageret.no, så langt ikke uttalt seg i sitt eget navn. Dagligvaregigantens kommunikasjonsdirektør Per Roskifte sender sin lakei, Iman Winkelman, hos Virke KBS. Winkelman har i snart ett år drevet en aktiv drittkampanje mot Snuslageret.no, både overfor myndighetene og mediene.

Snuslageret.no er også med i næringslivsorganisasjonen Virke, Virke E-handel, men siden Norgesgruppen betaler mer, så får de mer hjelp av Virke.

Nå håper jeg at dere forstår litt mer hvorfor jeg dukker opp i artikler som:
https://www.nettavisen.no/okonomi/norsk-grunder-fortviler--snusgiganten-bryter-norsk-lov/3423912288.html

De hadde funnet oss på Google Adwords der vi hadde kjøpt 1 til 2 klikk per dag. Vi snakker om 10 til 20 kroner per dag. Dette var en gammel konto som vi hadde glemt å stenge ned. Vi beklager selvfølgelig dette. Vi skal til enhver tid følge Norsk lov.

Til sammenligning selger Norgesgruppens butikker snus og sigaretter til mindreårige hver dag, uten at noen bryr seg om det. Selv Folkehelsemeldingen fra 2019 kan bekrefte det.

Norgesgruppens handlinger er imidlertid som trollene, i sollys sprenges de. Et razzia fra Konkurransetilsynet rett før jul, er bare starten. Deres falskhet står for fall.

Jeg kan forsikre dere om at vi alltid kommer til å stå på de norske snusernes side. Vi er optimistiske - vi har noe Norgesgruppen ikke har – vi har nesten hver 10ende norske snuser bak oss og det er det eneste som betyr noe.Takk for støtten så langt og håper dere tar kontakt hvis dere oppdager nye falske påstander fra Per og Iman! Sammen er vi sterke!

- Markus Lindblad, Kommunikasjonssjef